نخستين مرجع تعیین و اعلام قیمت پایه محصولات معدنی و صنایع معدنی وابسته

شرکت های سنگ آهن یا طلای زیر خاکی

0 542

دو شرکت سنگ آهنی چادرملو و گل گهر مورد ارزیابی قرار گرفته اند نسبت پی بر ای پایین و رشد قیمت های فروش در راستای افزایش قیمت ارز و قیمت شمش به خصوص رشد ۵ تا ١٠ درصدی فروش محصولات در بهمن ماه به نسبت دی ماه و رسیدن به قیمت های بالای فروش سبب شده تا انتظارات بازار همچنان بر تعدیلات مجدد این شرکت ها استوار باشد.

اما پتانسلی مهمتر این که برای سال آینده شرکت با توجه به دارا بودن معدن و رشد معقول هزینه ها در کنار جهش قیمت های فروش و آغاز فروش در سال ٩٧ با قیمت های بالا زمینه ساز رشد بیش از پیش سودآوری این شرکت ها خواهد شد امری که می تواند کماکان سبب رشد سودآوری و قیمتی سهام سنگ آهنی را فراهم سازد.

منبع بورس۲۴

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.