نخستين مرجع تعیین و اعلام قیمت پایه محصولات معدنی و صنایع معدنی وابسته

‌ثبت زود هنگام محدوده های معدنی و اشتباه وزارت صمت

0 299

بعد از مجوزهای تقلبی ثبت سفارش خودرو، شائبه ای در مورد موضوع آزادسازی پهنه های معدنی در وزارت صنعت معدن و تجارت. ایجاد شده است.

پهنه های معدنی که بنا بود ۲۵ شهریور آزاد سازی شوند، در کمال تعجب بعد از بستن دسترسی کامل اشخاص حقیقی و حقوقی از ثبت هرگونه محدوده معدنی از تاریخ ۱۸ شهریور، در ۲۴ ساعت گذشته شاهد این هستیم که محدوده هایی در پهنه های مورد نظر در حال ثبت هستند.
که احتمال خطای نرم افزار تا توضیح کامل وزارت صمت وجود دارد.
در حال حاضر چه کسی امکان ثبت محدوده دارد؟این پرسشی است که در ذهن متقاضیان ایجاد شده است.

معدن ۲۴فرض را بر این گرفته که موضوع ثبت غیر قانونی محدوده ها در ۲۴ ساعت گذشته صرفا یک اشتباه باشد و مسولان وزارت صمت هرچه سریعتر به آن رسیدگی کنند.

در شکل مناطقی که با آبی کمرنگ نشان داده شده است در روزهای گذشته ثبت شده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.