نخستين مرجع تعیین و اعلام قیمت پایه محصولات معدنی و صنایع معدنی وابسته

فرآوری مواد معدنی از ایده تا بازار

0 1,589

 اولین نشست تخصصی هم اندیشی ارتباط صنعت و دانشگاه با موضوع”فرآوری مواد معدنی از ایده تا بازار ” در مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران برگزار شد.

این هم اندیشی با حضور اساتید و کارشناسان خبره و مطلعین کلیدی حوزه فرآوری مواد معدنی جهت ارتباط هدفمند صنعت و دانشگاه در مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران برگزار شد.

در این نشست مهندس وفایی فرد سرپرست مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران ، به  بحث نوآوری باز و فرایندهای ارتباطی بدون در نظر گرفتن مرزهای جغرافیایی پرداخته و در ادامه افزود زمان ان رسیده که تحقیق و توسعه را به سمت ارتباطات توسعه سوق دهیم که اولین گام ان میتواند ارتباط صنعت و دانشگاه باشد.

سرپرست مرکز در ادامه به نهاد سازی کمیته پژوهش و فناوری و جذب نمایندگان فعال جهت توسعه ارتباطات دانشگاهی و تحقق اهداف این هم اندیشی اشاره داشت.

 در ادامه این نشست دکتر پور کریمی ریس آزمایشگاه فرآوری و دکتر غفاری ریس پایلوت فرآوری  در خصوص توانمندیهای مرکز در انجام پروژه های فرآوری و پایلوت و همچنین جایگاه و لزوم  این بخش در صنایع معدنی توضیحاتی را ارائه دادند.

در ادامه این نشست ضمن بازدید از واحد های آزمایشگاهی ، پایلوت فرآوری و، واحد ساخت مرکز  اساتید  و کارشناسان حوزه فرآوری به تبادل نظر و ارائه نظرات و راهکارهای شناسایی و جذب ایده های تجاری و علمی پرداختند.

منبع مرکز تحقیقات

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.