نخستين مرجع تعیین و اعلام قیمت پایه محصولات معدنی و صنایع معدنی وابسته

فروش ۴۰۰میلیارد تومانی شرکت ملی مس و چند ابهام

0 276

تقاضا برای نماد شرکت ملی مس روبه افزایش است.
اما چند نکته ابهام آمیز وجود دارد یک باید این شرکت شفاف سازی کند.
شرکت ملی صنایع مس ایران در گزارش شهریور ماه خود حدود 400 میلیارد تومان فروش شناسایی کرد. به نظر می رسد که فروش خیلی بیشتر از مبلغ مورد نظر باشد. چرا که صرفا فقط فروش بورس کالا برای این شرکت حدود 700 میلیارد تومان در شهریور بوده است. آمار آن هم در بورس کالا قابل مشاهده است. این فقط فروش داخلی است. فروش صادارتی هم که یک مرتبه صفر نمی شود. به فروش 50 درصد هم کم شده باشد. فروش صادارتی آن حداقل بایستی 3000 میلیارد تومان باشد. در واقع حداقل بایستی 1000 میلیارد تومان فروش در شهریور شناسایی می کرد. اینکه چرا شناسایی نشده است جای سوال دارد ولی انتظار بر این است که اصلاحیه بزند.

نکته بعدی در ارتباط با سود حاصل از تسعیر ارز می باشد. این شرکت ها چون صادراتی بودند. نرخ فروش را در گزارشات ماهانه با نرخ دلار آن روز شناسایی کرده اند. قاعدتا نرخ ارز از آن موقع تا حالا افزایش پیدا کرده است و به ازای این افزایش سود شناسایی می شود.

بنابراین انتظار بر این است که فملی از نمادهایی است که گزارش شش ماهه ماه خوبی خواهد داشت.

گزارشات شش ماهه، طبق قانون نهایتا تا آخر مهر ماه باید منتشر شود.
منبع:مبین تحلیل

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.