نخستين مرجع تعیین و اعلام قیمت پایه محصولات معدنی و صنایع معدنی وابسته

دو سناریو در مورد سوددهی شرکت ملی مس

1 283

شرکت ملی صنایع مس ایران از سهم هایی است که نقدشوندگی آن مناسب است و در روز جاری امکان خرید آن وجود دارد.

سهم مورد نظر شش ماهه مناسبی از خود خواهد داشت.

برای سال جاری توانایی تحقق سود در محدوده 120 تومان را خواهد داشت و برای سال بعد می تواند این سود را به 165 تومان برساند.

قیمت کاتد و مفتول در نیمه اول سال در حوالی 30 هزار تومان به ازای هر کیلو بوده است. این در حالیست که قیمت محصولات مذکور تا 64 هز ار تومان و 68 هزار تومان نیز پیشرفته است.

شرکت مورد نظر در داخل کشور رقیب ندارد؛ ضمن اینک به لحاظ ظرفیت خود را نیز افزایش داده است.

منبع :مبین تحلیل

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.