نخستين مرجع تعیین و اعلام قیمت پایه محصولات معدنی و صنایع معدنی وابسته

سهم ایران در بازار کرومیت چین کمتر از یک درصد است

1 1,701

طبق اطلاعات گمرکی ، در آگوست 2018، حدود 1.22 میلیون تن(یک میلیون و دویست و بیست هزار تن) سنگ کرومیت و کنسانتره کرومیت وارد چین شده است.
. از طریق موزامبیک حدود 455076.224 تن(چهارصد و پنجاه و پنج هزار تن) سنگ کرومیت وارد شده و حدود 582153.413 تن (پانصد و هشتاد و دو هزارتن) کرومیت و کنسانتره از طریق بنادر آفریقای جنوبی وارد شده است. .
کرومیت آفریقای جنوبی و کرومیت زیمبابوه از طریق موزامبیک و آفریقای جنوبی صادر می شود. و 84.9درصداز کل واردات کرومیت چین از آفریقای جنوبی و زیمباوه است.

طبق آمار:
حدود 65574.565 تن(ششصد و پنجاه و پنج هزار تن) کرومیت از ترکیه وارد کرده است که 5.4 درصد از کل واردات را تشکیل می دهد. .
همچنین حدود 51000.851 تن(پنجاه و یک هزار تن) کرومیت از عمان وارد کرده است که 4.2 درصد از کل واردات را به خود اختصاص داده است. .
از آلبانی به میزان 14421.816 تن(صدوچهل و چهار هزار تن) وارد شده است که 1.2درصداز کل واردات را تشکیل می دهد. .
حدود 13366.561 تن (صدوسی و سه هزار تن) سنگ کرومیت از فیلیپین وارد شده که 1.1درصداز کل واردات را تشکیل می دهد.
.
اینطور بنظر میرسید که در ماه گذشته سهم ایران در بازار چین کمتر از یک درصد بوده است.

مصطفی مالداری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.