نخستين مرجع تعیین و اعلام قیمت پایه محصولات معدنی و صنایع معدنی وابسته

کاهش نرخ ارز به ضرر مس باهنر است

1 374

در گزارش عملکرد شش ماهه شرکت صنایع مس  با هنر، مجموعا 406 میلیارد تومان درآمد برای شرکت محقق شده است که نسبت به دوره گذشته 63 درصد افزایش داشته است.
به گزارش معدن ۲۴،متعاقبا بهای تمام شده نیز با 71 درصد افزاش به 349 میلیارد تومان رسیده است. برآیند افزایش مقادیر مذکور منجر به تحقق سود ناخالص 57 میلیارد تومان شده است. هرچند سود ناخالص نسبت به دوره قبل با 25 درصد افزایش روبرو بوده است اما تغییراات در سرفصل های غیر عملیاتی باعث شده است که شرکت سود خالص 32 میلیارد تومانی محقق نماید و نسبت به سال قبل 29 درصد کاهش را تجربه کند. تحقق سود 288 ریالی در شش ماهه نخست که نسبت به مدت مشابه سال قبل 29 درصد کاهش داشته یکی از دلایلی است که بازار به آن واکنش منفی داده است.
در مهرماه نیز شرکت توانسته است با فروش 127 میلیارد تومانی نسبت به دوره قبل 27 درصد افزایش مبالغ فروش را محقق کند. در شهریور ماه سال جاری فروش شرکت به 100 میلیارد تومان رسیده بود. مقدار فروش شرکت در مهر ماه برابر 2600 تن می باشد که نسبت به سال گذشته با کاهش 8 درصد ی مواجه بوده است. نرخ های فروش شرکت نیز نسبت به میانگین شش ماهه با رشد همراه بوده است. به عنوان مثال در 6 ماهه نخست سال میانگین نرخ فروش تسمه و ورق مسی 42هزار تومان بوده است در حالیکه در مهرماه با نرخ 64 هزار تومان به فروش رسیده است.
به طور کلی شرکت در 7 ماه نخست سال 534 میلیارد تومان درآمد محقق نموده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 75 درصد رشد داشته است. این رقم در مدت مشابه سال قبل حدود 303 میلیارد تومان می باشد.
با توجه به تحلیل های قبلی در معدن 24، انتظار می رود کاهش نرخ ارز اثر منفی بر سودآوری شرکت داشته باشد چرا که ساختار فروش این شرکت نسبت به سال گذشته بسیار تغییر کرده است. تغییر در قرارداد ها و کاهش یک طرف ریسک در قرارداد ها باعث ششده است که مس باهنر ساختار های قراردادی خود را هم جهت با افزایش نرخ ارز در نظر بگیرد. در این صورت با کاهش نرخ ارز شرکت از جهت نرخ و از جهت حجم فروش می تواند متحمل ریسک شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.