نخستين مرجع تعیین و اعلام قیمت پایه محصولات معدنی و صنایع معدنی وابسته

گزارش تولید و فروش هفت ماهه فولاد خوزستان

1 295

شرکت در آخرین گزارش تولید و فروش ماهانه موفق به تحقق 880 میلیارد تومان فروش از ناحیه محصولات خود شده است و به طور کلی تا کنون 5 هزار و چهارصد میلیارد تومان فروش محقق نموده است که با توجه به بهای تمام شده 3 هزارو ششصد میلیاردی، سود عملیاتی هزار و هشتصد میلیاردی را محقق نموده است. هرچند در این گزارش مقادیر تولید شده کاهش 28 درصدی داشته اما این کاهش از محل محصولات اصلی مانند اسلب و بیلت نبوده است. مقادیر فروش نیز روی هم رفته نسبت به ماه قبل 17 درصد کاهش داشته است که عمدتا ناشی از مقادیر فروش داخلی می باشد اما مقادیر فروش صادراتی تقریبا 65 درصد رشد داشته است که ناشی از بولوم و بیلت صادراتی است. نکته قابل توجه این است که نرخ های فروش محصولات داخلی شرکت نسبت به ماه قبل افزایش داشته است که دلیل آن محاسبه قیمت پایه محصولات در بورس کالا توسط سامانه نیما می باشد. در بین محصولات فوق،اسلب داخلی با 42 درصد و بلوم و بیلت داخلی با 27 درصد افزایش نرخ مواجه بوده اند. از طرفی نرخ فروش محصولات صادراتی از جمله اسلب با 14 درصد کاهش مواجه بوده است هرچند نسبت به ابتدای سال و متوسط نرخ شش ماهه بیش از 65 درصد رشد داشته اند. در ماه شهریور ماه با توجه به نوسانات ارزی و نرخ های جهانی، نرخ اسلب صادراتی از دومیلیون تومان برای هر تن به چهارونیم میلیون تومان رسید که در مهرماه این رقم معادل سه میلیون هشتصد هزار تومان می باشد.
به طور کلی نسبت به ماه قبل فروش شرکت تغییر چندانی نداشته است اما نسبت به مهرماه سال 1396 نرخ های فروش بیش از 70 درصد و مبالغ فروش بیش از 100 درصد رشد داشته اند. با توجه به روند تولید و فروش شرکت و بررسی نرخ های جهانی در محاتاطانه ترین حالت شرکت میتواند برای پایان سال بیش از 180 تومان سود به ازای هر سهم محقق نماید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.