نخستين مرجع تعیین و اعلام قیمت پایه محصولات معدنی و صنایع معدنی وابسته

بازار فولاد در آغاز هفته جدید

1 382

شاخص قیمت بیلت فوب دریای سیاه به ۴۳۰ دلار  در تن کاهش یافته در حالیکه چند محموله به ترکیه با قیمت ۴۲۰ دلار CFR مرمره معادل ۴۰۰ دلار فوب CIS فروخته شده است.

مازاد عرضه نسبت به تقاضا و کاهش قیمت ها توسط چینی ها، از دلایل اصلی افت قیمت محصولات فولادی است.

افت تقاضا برای میلگرد صادراتی ترکیه و احتمال وضع تعرفه برای بیلت وارداتی به مصر در این هفته، بر بازار تاثیر گذار خواهد بود هر چند بهای قراضه وارداتی ۸۰:۲۰ به ترکیه به روند نزولی خود در نوامبر ادامه داده بود و به ۳۰۰ دلار CFR رسیده بود.

اکثر خریداران منتظر ثبات قیمت ها در چین هستند و به دلیل نگرانی از کاهش بیشتر، خرید نمی کنند. چین اخیرا بیلت صادراتی را ۴۶۰ دلار CFR عمان پیشنهاد داده است.

عربستان سعودی بهای میلگرد را ۵۳۹ تا ۵۴۹ دلار در بازار داخل حفظ کرده و چند محموله به لبنان به قیمت ۵۱۰ تا ۵۱۵ دلار فوب جده برای تحویل در ماه ژانویه فروخته است.

همچنین عربستان ۵ هزار تن میلگرد در ۵۱۷ دلار فوب جده به میانمار صادر کرده ولی با توجه به افت قیمت چین، در صادرات به جنوب شرق آسیا موفق نبود.

قیمت میلگرد در GCC نزولی بود و امارات استیل، عملکرد را ۵۴۹ دلار درب کارخانه تحویل می دهد و به عمان ۱۹۴۰ درهم در تن فروخته است در حالیکه قیمت میلگرد برای خریدار نهایی در عمان حدود ۲۰۰۰ درهم در تن خواهد بود.

میلگرد فوب CIS با ۱۵ دلار افت به ۴۸۷ دلار رسیده و تقاضا اندک است.

سلب نیز با افت تقاضای فصلی و روند نزولی قیمت مواجه است و شاخص فوب دریای سیاه ۴۳۰ دلار بود اما خریداران به دنبال قیمت ۴۲۰ دلار فوب هستند البته کاهش بیشتر برای تحویل فوریه مورد انتظار است.

چدن BPI توسط CIS حدود ۳۶۵ دلار در تن فوب پیشنهاد می شود.

منبع کانال کیوان جعفری طهرانی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.