نخستين مرجع تعیین و اعلام قیمت پایه محصولات معدنی و صنایع معدنی وابسته

واردات ۹ میلیون تن سنگ آهن توسط ترکیه

1 497

ترکیه در ۱۰ ماه نخست سال ۲۰۱۸ در واردات سنگ آهن فعال بوده و این با وجودی است که تولید توسط کوره بلند ها در این مدت کاهش داشته است . واردات سنگ آهن ترکیه در فاصله ماههای ژانویه تا اکتبر ۹۷/ ۸ میلیون تن بوده است . تولید فولاد خام ترکیه در این مدت نیز به رقم ۳/ ۳۱ میلیون رسیده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۸/ ۰ درصد رشد داشته است . تولید با کوره های قوس ۸/ ۲۱ میلیون تن بوده که افزایش ۵/ ۱ درصدی را ثبت نموده و تولید توسط کنورتور اکسیژن با کاهش۹/ ۰ درصد کاهش به ۵/ ۹ میلیون تن رسیده است .

تولید شمش فولاد ترکیه هم در ۱۰ ماه ابتدای سال ۲۰۱۸ با بیش از ۲ درصد کاهش به ۸/ ۲۰ میلیون تن رسیده در حالیکه تولید اسلب با ثبت رقم ۵/ ۱۰ میلیون تن افزایش بیش از ۷ درصد داشته است .

برزیل با صادرات ۸۷/ ۳ میلیون تن تا کنون بزرگترین تأمین کننده سنگ آهن ترکیه در سال ۲۰۱۸ بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۳ درصد هم افزایش نشان می دهد و بعد از آن سوئد با تأمین ۵۶/ ۱ میلیون تن سنگ آهن در رتبه دوم قرار دارد.

کشورهای روسیه با ۵۵۰/ ۹۹۳ تن ، آفریقای جنوبی با ۶۷۳ هزار تن ، کانادا با ۶۵۰/ ۶۷۱ تن ، اکراین با ۶۳۹ هزار تن ، استرالیا با ۴۰۰/ ۲۷۷ تن و فنلاند با ۶۰۰/ ۲۲۶ تن از دیگر تأمین کنندگان سنگ آهن ترکیه در فاصله ماههای ژانویه تا اکتبر بوده اند .

منبع استیل پرایس

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.