نخستين مرجع تعیین و اعلام قیمت پایه محصولات معدنی و صنایع معدنی وابسته

برنامه ۲۰هزار متر حفاری در معدن دولتی سنگ آهن برای کشف ذخائر جدید

1 320

عملیات حفاری و مغزه گیری در معدن سنگ آهن سنگان خواف آغاز شد.

یکی از اساسی ترین و اصلی ترین مراحل برای پیدایش یک معدن اکتشاف آن بوده، بطوریکه اگر این مرحله بخوبی انجام نگیرد ضرر و زیان های زیادی را در مراحل استخراج و فرآوری مواد معدنی وارد خواهد کرد. معدن سنگ آهن سنگان در راستای فعالیت های اکتشافی جدید و دستیابی به ذخایر بیشتر جهت تهیه خوراک کارخانجات کنسانتره و گندله و صنایع وابسته به آن اقدام به شروع عملیات حفاری و مغزه گیری کرده است. با توجه به نیاز مبرم کارخانجات به سنگ آهن در آینده ای بسیار نزدیک و لزوم توجه و توسعه به امر اکتشاف مواد معدنی و از آنجائیکه انتخاب پیمانکار حفاری و اکتشافی تاکنون محقق نشده است، واحد اکتشاف مجتمع با تعمیر و راه اندازی یک دستگاه حفاری DB-1200 متعلق به این مجموعه عملیات اکتشاف در محدوده بین معادن باغک و دردوی را با کمک پرسنل مجتمع شروع کرده است. عمق پیشنهادی برای این گمانه حدود 350 متر است و بنابر شواهد زمین شناسی و مقاطع موجود در عمق 100 تا 150 متری ضخامت قابل توجهی از سنگ آهن را دارا خواهد بود که لزوم حفاری بیشتر در این منطقه را می طلبد. مناقصه حفاری و مغزه گیری اکتشافی بهمراه راه دسترسی و ایجاد سکوی حفاری به میزان 20000 متر هم اکنون در مرحله فراخوان‌ ارزیابی کیفی می باشد و تا پایان سالجاری پیمانکار جهت توسعه فعالیت های اکتشافی در سالهای آینده انتخاب خواهد شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.