نخستين مرجع تعیین و اعلام قیمت پایه محصولات معدنی و صنایع معدنی وابسته

کاهش محسوس صادرات کنسانتره سنگ آهن ایران

1 242

صادرات سنگ آهن ایران کاهشی است.
صادرات کنسانتره آهن ایران طی 24 ماه اخیر مسیرهای متفاوتی طی کرده و بعد از رسیدن به نقطه اوج 1.06 میلیون تن در مهرماه امسال (=81 میلیون دلار)۴۱درصد افت داشته و به روند نزولی ادامه میدهد

عامل اصلی افت صادرات، شروع مرحله دوم تحریمهای آمریکا و افزایش هزینه و محدودیت حمل دریایی بوده است با بهره برداری از واحدهای گندله سازی، کنسانتره در آینده به مصرف داخلی رسیده و بصورت گندله و یا آهن اسفنجی صادر خواهد شد
منبع :کامودیتی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.