نخستين مرجع تعیین و اعلام قیمت پایه محصولات معدنی و صنایع معدنی وابسته

ثبت رکورد استخراج سنگ آهن و تامین کلوخه سنگ آهن مورد نیاز کارخانجات کنسانتره در 10 ماهه اول سال 97درمجتمع سنگ آهن سنگان

1 343

به گفته معاونت فنی و بهره برداری مجتمع سنگ آهن سنگان :
درراستای اجرای تعهدات ایمیدرو جهت تامین خوراک سنگ آهن مورد نیاز کارخانجات کنسانتره و گندله سازی منطقه سنگان، مجتمع سنگ آهن سنگان طی ده ماه ابتدای سال 97 نسبت به تامین سنگ کلوخه مورد نیازکارخانجات کنسانتره درحال بهره برداری شرکتهای اپال پارسیان سنگان و توسعه ملی بیش از5 میلیون تن سنگ آهن که بیش از مقدار برنامه ریزی شده ودرخواست شده توسط شرکتهای مذکوربوده را ازمعادن استخراج و تامین نموده است .
ناصر اسماعیل زاده اعلام نمود ،درهمین راستا در دو ماه گذشته بالغ بر یک میلیون و ششصد هزارتن سنگ آهن تحویل این دو کارخانه گردید که باعث افزایش تولید و ثبت رکورد تولیدکنسانتره درمنطقه سنگان گردیده است.
همچنین درجهت کمک به تامین زیرساختهای شرکتهای مذکور ودرراستای افزایش تولید ،مجتمع سنگ آهن سنگان آب مورد نیاز و برق مصرفی کارخانجات را تامین و محصول تولیدی گندله ازطریق ایستگاه راه آهن اختصاصی مجتمع به مبادی مصرف انتقال داده شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.