نخستين مرجع تعیین و اعلام قیمت پایه محصولات معدنی و صنایع معدنی وابسته

دکتر محمد اسفندیارپور، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

پیاده سازی برنامه جامع مدیریتی در شرکت توسعه آهن ‌وفولاد گلگهر

0 756

 

یکی از مهمترین چالش های سازمانها در حال حاضر بحث مدیریت و مدیریت کلان است. مهم ترین دلیل این مطلب، نبود یک تفکر سیستمی و عمدتا جزیی نگری است در حالی که داشتن نگاه سیستمی برای اداره هر سازمان یک ضرورت اجتناب ناپذیر می باشد.
در بیان مولفه های تفکر سیستمی در یک مدیریت کلان باید گفت که یکی از مولفه ها، تاکید بر مکانیزم های درون سیستمی و پرهیز از سرزنش محیطی است. متاسفانه مدیران در موقع بروز ناکامی در مجموعه تحت مدیریت شان تمام سعی خود را معطوف بر منتقل کردن علل این ناکامی به عوامل بیرونی می نمایند و به نوعی مسوولیت شکست را بر عهده نمی گیرند. نقطه مقابل این گونه مدیریت زمانی است که اتفاق مثبتی در سازمان می افتد و آن موقع است که مدیران تنها علت موفقیت را وجود خودشان می دا نند و به عوامل بیرونی توجهی ندارند.
تفکر سیستمی، چشم اندازی جدید و قدرتمند، یک زبان خاص، و مجموعه ای از ابزارهاست که می تواند برای حل معضلات در زندگی روزمره و کاری مورد استفاد قرار گیرد. تفکر سیستمی روشی برای درک واقعیتهاست که بیشتر از اجزای سیستم، بر اساس روابط بین اجزای سیستم می باشد.
ویژگی‌های تفکر سیستمی باعث شده است تا دشوارترین نوع از مسائل به روشی اثربخش‌تر حل شوند. تفکر سیستمی به تحلیل مسائلی که موضوعات پیچیده‌ای دارند، مسائلی که به شدت به گذشته و عوامل متعددی وابسته هستند و مسائلی که ریشه در هماهنگی‌های نامؤثر عناصر درگیر دارند، می‌پردازد.
از آنجاییکه سازمان ها برای رسیدن به اهداف موسسین خود تاسیس می شوند. ضرورت مدیریت استراتژیک تصمیم‌گیری بر روی بهترین راه برای حرکت به سمت اجرای ماموریت و رسیدن به اهداف سازمان است. و بر همین اساس ساختار سازمانی بایستی متناسب به گونه ای طراحی شود که امکان پیاده‌سازی استراتژی‌ها را فراهم ساخته و در هنگام فرموله‌سازی استراتژی‌ها بایستی توجه شود که این استراتژی‌ها متناسب با توانمندی‌های بالفعل و بالقوه ساختار انتخاب شوند.
به همین جهت در شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به منظور ایجاد زیر ساختهای سیستمی لازم جهت کمک به تحقق اهداف عالی سازمان تشکیل و مشتمل بر واحدهای منابع انسانی، سیستمها و برنامه ریزی ، ارتباطات و فناوری اطلاعات و ایمنی وبهداشت و محیط زیست می باشد از اهم برنامه های ای حوزه می توان به موارد ذیل اشاره نمود.

برنامه ریزی استراتژیک:
یکی از ویژگی‌های دنیای کسب‌وکار کنونی تغییر مداوم و نسبتاً سریع در نیازهای مشتریان است و از این رو کسب رضایت مشتریان به عنوان مهم‌ترین هدف هر سازمانی، با چالش‌های اساسی مواجه است. از سوی دیگر سازمان‌ها ناگزیر به ورود به عرصه رقابت هستند و از این میان سیستمی شانس بقا دارد که سازوکارهای لازم برای آگاهی سریع از تغییرات در نیازمندی مشتریان و رفتار رقبا را داشته و توانایی پاسخ‌گویی سریع به آن‌ها را نیز دارا باشد؛ در چنین شرایطی سازمان‌ها به دنبال استفاده از رویکردهای مدیریتی نوینی هستند تا از میدان رقابت خارج نگردند. مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک از جمله رویکردهای مدیریتی است که به تغییرات درونی و بیرونی سازمان‌ها نگاه جامعی دارد و در محیط پرخطر امروزی کسب‌وکار می‌تواند در سربلندی و موفقیت سازمان‌ها مفید و موثر باشد.
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر در راستای مدیریت موثر و متمرکز منابع و جهت تمرکز بر اهداف استراتژیک سازمان اقدام به تعریف پروژه شناسایی و تدوین استراتژیها و برنامه ریزی استراتژیک نموده است.

مدیریت فرآیندهای کسب و کار BPM:
مدیریت فرآیند کسب و کار با داشتن الگوهای متعدد مورد نیاز سازمان‌ها، روشی یکپارچه برای تعریف، اجرا، بازبینی و مدیریت فرآیندهای کسب و کار سازمان ها را ارایه می‌کند و با استفاده از متدها و ابزارهای مربوطه، حجم کار توسعه راه کارها را به حداقل رسانده و مدیریت امور را سهل و کارآمد می¬کند. بر این اساس شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر اقدام به تعریف پروژه شناسایی، تدوین و مستندسازی فرآیندهای کسب و کار نموده و در فاز اول این پروژه به دنبال درک فرآیندهای کسب و کار موجود و نیز طراحی فرآیندهای جدید می‌باشد.

نظام پیشنهادها:
مشارکت یک مفهوم تاریخی است که ریشه در اداره امور عمومی و افکار مذهبی دارد. به عنوان مثال، مشارکت بر مبنای مشورت در اسلام تحت عنوان «شورا» مورد توجه قرار گرفته است. قرآن کریم به طور صریح مدیران را مکلف می‌کند در اموری که نیاز به تحقیق و تفحص دارند بر مبنای مشورت به تصمیم‌گیری بپردازند. مدیریت مشارکتی علیرغم قدمت تاریخی خود، بعد از انقلاب صنعتی به صورت علمی مورد بررسی قرار گرفت. مدیریت مشارکتی عبارتست از «بوجود آوردن فضا و نظامی توسط مدیریت که تمامی ذینفعان یک سازمان در روند تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و حل مسایل و مشکلات سازمان با مدیریت همکاری و مشارکت نمایند.»
نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای کارکنان به ‌عنوان یک ابزار اجرایی مدیریت مشارکتی، نظام همکاری فکری و عملی کلیه اعضای یک سازمان با سطوح مختلف مدیریتی آن است. این نظام که مبتنی بر اصل انسان مداری است، برای افکار و خلاقیت های کلیه اعضای سازمان ارزش قائل است و به عنوان یک نظام مطلوب و کارآمد مدیریتی هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی آزمون‌های موفق خود را گذرانیده است.
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر با اعتقاد به اصل کرامت انسانی و ضرورت بهره گیری نظام مند از توانایی های فکری و خلاقیت سرمایه انسانی در اداره شرکت، اقدام به استقرار نظام پیشنهادها نموده است.

مدیریت سرمایه انسانی:
در عصر حاضر مدیریت منابع انسانی را نمی‌توان بخشی دانست که تنها وظایف مشخص و محدودی برای کارکنان به عهده دارد. در شرایط متحول و رقابتی، مدیریت منابع انسانی، نیازمند داشتن نگرش استراتژیک و فراگیر است تا بتواند برای سازمان، مزیت رقابتی و ارزش افزوده ایجاد کند. مدیریت استراتژیک منابع انسانی با توجه به نیازهای مطرح شده، رسالت خویش را در جهت کسب موفقیت برای شرکت قرار داده و مواردی از قبیل: تعیین مقاصد توسعه منابع انسانی؛ ارزیابی قوت‌ها وضعف‌های مهارتی در سازمان؛ شناسایی محیط خارجی از نظر تهدیدها و فرصت‌های موثر بر عملکرد کارکنان. مقایسه قوت‌ها و ضعف‌ها با تهدیدها و فرصت‌های آتی؛ انتخاب استراتژی سازمانی مناسب برای توسعه منابع انسانی به گونه‌ای که بتواند افراد و سازمان را برای آینده آماده سازد؛ اجرای استراتژی برگزیده با توجه به بهبود سازمانی، آموزش و پرورش کارکنان، آموزش شغلی کارکنان و ارزیابی توسعه منابع انسانی.
مدیریت توسعه منابع انسانی در راستای مهمترین رسالت خود، با ایجاد ساختار کانون ارزیابی و توسعه، به صورت رسمی تعهد خود را در زمینه رشد و توسعه مدیران و کارکنان خود نشان داد. همانگونه که مستحضرید کانون‌های ارزیابی و توسعه از زیرسیستم های نوظهور در حوزه ارزیابی و توسعه عملکرد افراد سازمان هستند. همچنین واحد آموزش پرتوان‌تر از گذشته بر اساس متدهای نوین آموزش دنیا در حوزه آموزش سازمانی، نسبت به نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزیابی اثربخشی آموزش های خود اقدام و برای سطوح مختلف سازمان آموزش های ویژه و خاص تعریف نموده است. کسب نتایج بهتر از سازمان، گروه‌ها و افراد از طریق ارزیابی و مدیریت عملکرد براساس چارچوب‌های مورد توافق از حیث اهداف و شایستگی‌های مورد نیاز؛ ارزشیابی و بهبود عملکرد؛ شناسایی و تامین نیازهای توسعه‌ای و آموزشی، و در همین راستا و افزایش بهره‌وری، موضوع استقرار سیستم مدیریت عملکرد در دستور کار حوزه منابع انسانی قرار دارد.
توانایی یک سازمان برای ارزیابی کیفیت عملیات و عملکرد واحدهایش بسیار مهم است. اهداف مدیریت منابع انسانی عمدتاً بلندمدت هستند و ارزیابی آنها دشوارتر است. ارزیابی منابع انسانی، فعالیت‌های منابع انسانی یک سازمان را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. در همین راستا و به‌منظور ارزیابی و ارتقا سطح بلوغ قابلیت‌های منابع انسانی در نظر دارد بر اساس استاندارد ۳۴۰۰۰ نسبت به تدوین مدل و ارزیابی فرایندهای منابع انسانی شرکت‌های منطقه گل گهر در سال آینده اقدام شود.
همچنین توجه به پیاده سازی سیستم های مدیریتی از قبیل مدیریت دانش، 5S ، شش سیگما، MIS، استاندارد ایزو 10015، استاندارد 17025 و … در دستور کار این معاونت قرار دارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.