نخستين مرجع تعیین و اعلام قیمت پایه محصولات معدنی و صنایع معدنی وابسته

آمار تولید و فروش سرب و روی کیمیای زنجان

0 462

شرکت کیمیای زنجان در آخرین گزارش تولید و فروش ماهانه بهمن ماه خود موفق به فروش 15 میلیارد تومان شده است و در ماه گذشته شرکت تواسته است 12 میلیارد تومان را به فروش برساند. گزارش ریالی شرکت حاکی از این است که نسبت به ماه گذشته شرکت با 25 درصد افزایش همراه بوده است. همچنین تا انتهای ماه جاری شرکت حدود 89.6 میلیارد تومان و در مدت مشابه سال گذشته 82 میلیارد تومان به فروش رسانده است که با رشد 9 درصدی همراه بوده است.
مقادیر فروش شرکت در بهمن ماه نسبت به ماه گذشته 30 درصد افزایش داشته است و از رقم 3900 تن به 5163 تن رسیده است در حالی که تولید شرکت در بهمن ماه حدود 3319 تن کنسانتره روی اکسید شده می باشد. به طور کلی شرکت در سال جاری 40 هزار تن محصول و در مدت مشابه سال گذشته موفق به فروش 70 هزار تن محصول شده است که حاکی از کاهش 42 درصدی در مقادیر فروش می باشد.
در قسمت نرخ ها نیز، در ماه جاری نرخ کنسانتره روی شرکت معادل 2،900،000 تومان می باشد که نسبت به متوسط سال جاری 16 درصد و نسبت به متوسط نرخ سال گذشته 126 درصد بیشتر بوده است.
بررسی گزارش فوق نشان می دهد که عمده تغییرات شرکت ناشی از مبالغ ریالی می باشد و فعالیت های بازرگانی شرکت از ناحیه مقادیر فروش دچار مشکل شده است. کیمیا در بهمن ماه از ناحیه دو محصول کنسانتره روی سولفوره و کنسانتره سرب سولفوره مثل ماه گذشته فروشی نداشته است. مبلغ فروش کل بهمن معادل 150 میلیارد تومان می باشد که با رشد 91 درصدی نسبت به بهمن سال گذشته محقق شده است. از ابتدای سال تا کنون 29593 تن کنسانتره روی اکسیده تولید نموده و 27573 تن را به فروش رسانده است. میانگین فروش هر تن کنسانتره روی اکسیده 2،536،000 هزار تومان می باشد. مقدار تولید نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل 40 درصد کاهش داشته است. از دیگر نکات حائز اهمیت تولید 819 تن شمش روی در بهمن برای اولین بار در سال جاری بوده است که فروشی از این ناحیه محقق نشده است.
نکات کلی گزارش:
افزایش 85 درصدی مبالغ فروش بهمن ماه نسبت به متوسط سال جاری
افزایش 43 درصدی مقادیر فروش نسبت به متوسط سال جاری
افزایش 100 درصدی مبالغ فروش نسبت به مدت مشابه سال گذشته
کاهش 40 درصدی مقادیر فروش نسبت به مدت مشابه سال گذشته./ سهیل محمودی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.