نخستين مرجع تعیین و اعلام قیمت پایه محصولات معدنی و صنایع معدنی وابسته

دو بسته سرمایه گذاری

0 570

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی در دو بسته سرمایه گذاری به شرح:
الف) انجام سرمایه گذاری به منظور طراحی، آماده سازی، تجهیز و استخراج و فروش حدود 13 میلیون تن ذخیره زمین شناسی زغالسنگ شامل طراحی، مهندسی، تامین تجهیزات و مصالح مصرفی، آماده سازی و استخراج و فروش ماده معدنی از لایه های C1 و B2 بلوک 2 معدن پروده 4 طبس به ظرفیت تولید سالیانه حداقل 150 هزار تن زغالسنگ خام (بسته سرمایه گذاری اول) با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 17.525.000.000 (هفده میلیارد و پانصد و بیست و پنج میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی)
ب) انجام سرمایه گذاری به منظور طراحی، آماده سازی، تجهیز، استخراج و فروش حدود 31 میلیون تن ذخیره زمین شناسی زغالسنگ شامل طراحی، مهندسی، تامین تجهیزات و مصالح مصرفی، آماده سازی و استخراج و فروش از لایه های C1 و B2 بلوک 6 معدن پروده 4 طبس به ظرفیت تولید سالیانه حداقل 250 هزار تن زغالسنگ خام(بسته سرمایه گذاری دوم) با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 15.250.000.000 (پانزده میلیارد و دویست و پنجاه میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) را اجرا نماید. بدینوسیله مجددا از علاقمندان واجد شرایط (دارای کارخانه ذغالشویی یا کک سازی) دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مزایده از تاریخ 17/1/98 و حداکثر تا ساعت 16 مورخ 21/1/98 با در دست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ سیصد هزار ریال بحساب شماره 0105799359005 نزد بانک ملی شعبه ایثار تهران (کد179) بنام این شرکت به آدرس : تهران بالاتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقلال شماره 1713 برج جنوبی-طبقه نهم–امور حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه 31/1/98 تعیین می گردد.

منبع روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.