نخستين مرجع تعیین و اعلام قیمت پایه محصولات معدنی و صنایع معدنی وابسته

فروش 609 هزار تن سنگ آهن کلوخه معدن آنومالی IIA

0 584
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش 609 هزار تن سنگ آهن کلوخه معدن آنومالی IIA (بصورت خشک) در 2 پارت جداگانه را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 1097001028000045 و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 8.000.000.000 (هشت میلیارد) ریال برای پیشنهاد پارتی 239,000 تنی ماده معدنی کلوخه با عیار میانگین 52 % و 9.000.000.000 (نه میلیارد) ریال برای پیشنهاد پارتی 370,000 تنی ماده معدنی کلوخه با عیار میانگین 42 % (واریز نقدی و یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 26/12/97 و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 07/02/98 می باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد از سامانه مبلغ سیصد هزار ریال به حساب شماره 0105799359005 نزد بانک ملی ایران شعبه ایثار کد 179 به نام این شرکت واریز نمایند و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
منبع روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.