نخستين مرجع تعیین و اعلام قیمت پایه محصولات معدنی و صنایع معدنی وابسته

انجام 10.000 (ده هزار) متر عملیات حفاری مغزه گیری در استان های زنجان (معدن انگوران)، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی (محدوده های جانجا و هیرد)

0 459
انجام 10.000 (ده هزار) متر عملیات حفاری مغزه گیری در استان های زنجان (معدن انگوران)، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی (محدوده های جانجا و هیرد) (آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره 4-1 /98 ت)

تاریخ : 1398/01/31 تاریخ شروع: 1398/02/02 تاریخ پایان: 1398/02/11
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام 10.000 (ده هزار) متر عملیات حفاری مغزه گیری در استان های زنجان (معدن انگوران)، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی (محدوده های جانجا و هیرد) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 2098001028000005 و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 2.000.000.000 (دو میلیارد) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 02/02/98 و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 17 مورخ 11/02/98 و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 مورخ 21/02/98 می باشد. علاقمندان شرکت در مناقصه می¬بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
منبع http://www.impasco.gov.ir/fa/ToTender/uToTender.aspx?id=fdb994c2-9f09-4df6-b92b-e4e54becee9d

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.