نخستين مرجع تعیین و اعلام قیمت پایه محصولات معدنی و صنایع معدنی وابسته

فراخوان”عملیات بهره برداری، استخراج و باطله برداری سنگ آهن” سنگان در دو گروه

0 396

مجتمع سنگ آهن سنگان آگهی فراخوان عملیات بهره برداری، استخراج و باطله برداری سنگ آهن در دو گروه “الف” (ناحیه مرکزی و بخشی از ناحیه غربی) و “ب”(ناحیه غربی) را از طریق دو مناقصه عمومی یک مرحله ای به همراه ارزیابی کیفی را به فراخوان گذاشت.

اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه گروه (ب) همه روزه از زمان چاپ آگهی فراخوان تا پایان وقت اداری 21 اردیبهشت ماه جاری از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir به فروش می رسد.

متقاضیان باید توجه داشته باشند، چنانچه متقاضی اعم از اینکه به صورت انفرادی یا مشترک (کنسرسیوم/مشارکت) قصد شرکت در فراخوان هر دو گروه (الف و ب) را داشته باشند، در صورتی که در مناقصه موضوع گروه (ب) موضوع این فراخوان برنده شود، حق شرکت در مناقصه گروه (الف) که فراخوان آن مستقلا اعلام و برگزار می شود را نخواهند داشت و پاکت های پیشنهادی (اعم از انفرادی یا مشترک در گروه (الف) بازگشایی نشده و عینا عودت خواهد شد.

متقاضیان باید حداکثر تا پایان وقت اداری 25 خرداد امسال اسناد دریافتی را تکمیل و در سایت فوق بارگذاری کنند.

متقاضیان علاوه بر بارگذاری اسناد در سامانه مذکور، باید نسبت به ارسال اصل مدارک در پاکت مهر و موم شده به آدرس میدان فردوسی، خیبابان سپهبد قرنی، نبش کوچه شریف، پلاک 39، طبقه یازدهم دبیرخانه کمیسیون معاملات اقدام کنند

 

منبع http://www.imidro.gov.ir/news/22413.htm

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.