نخستين مرجع تعیین و اعلام قیمت پایه محصولات معدنی و صنایع معدنی وابسته

فروش 240 هزار تن کلوخه اکسید روی معدن مهدی آباد با عیار روی میانگین 5% (آگهی مزایده عمومی شماره 8-2 /98 ت)

0 318

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش 240 هزار تن کلوخه اکسید روی معدن مهدی آباد با عیار روی میانگین 5% را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 1098001028000002 و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 14,400,000,000 (چهارده میلیارد و چهارصد میلیون) ریال (واریز نقدی و یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 15/02/98 و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 28/02/98 می باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد از سامانه مبلغ سیصد هزار ریال به حساب شماره 0105799359005 نزد بانک ملی ایران شعبه ایثار کد 179 به نام این شرکت واریز نمایند و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

منبع http://www.impasco.gov.ir/fa/ToTender/uToTender.aspx?id=2c0dd074-cc3c-47d7-a254-5b03a70aa6c9

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.