نخستين مرجع تعیین و اعلام قیمت پایه محصولات معدنی و صنایع معدنی وابسته

فروش 2326 میلیارد تومانی فولاد مبارکه در فروردین ماه

0 429

شرکت فولاد مبارکه اصفهان ،در آخرین گزارش تولید و فروش ماهانه فروردین ماه خود موفق به فروش 2326 میلیارد تومان شده است این در حالی است که در ماه گذشته شرکت توانسته است 2628 میلیارد تومان را به فروش برساند. به گزارش معدن ۲۴،گزارش ریالی شرکت حاکی از این است که نسبت به ماه گذشته با 11 درصد کاهش همراه بوده است. همچنین در مدت مشابه سال گذشته 1282 میلیارد تومان از محل فروش محصولات به فروش رسانده است که در سال جاری بیش از 81 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.
مقادیر فروش محصولات شرکت در فروردین ماه نسبت به ماه گذشته 14 درصد کاهش داشته است و به 503 هزار تن رسیده است و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4 درصد رشد داشته است. مقدار فروش محصولات گرم به 306 هزار تن رسیده است که 20 درصد کمتر از متوسط مقادیر فروش در ماه های گذشته می باشد. فروش محصولات سرد نیز به 112 هزار تن رسیده است که نسبت به متوسط فروش ماه های گذشته ثابت بوده است.
در قسمت نرخ ها نیز، در ماه جاری نرخ محصولات گرم با افزایش 6 درصدی نسبت به ماه گذشته گزارش شده است و نرخ فروش محصولات سرد نسبت به اسفند ماه ثابت بوده است.
بررسی گزارش فوق نشان می دهد که تاثیر مدت زمان عملیات در فروردین ماه بر مقادیر فروش شرکت تاثیری چندانی نداشته است و شرکت توانسته است با اختلاف کم نسبت به ماه های گذشته به فروش محصولات بپردازد. البته که میزان تقاضا و همچنین حجم فروش نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش داشته است. بیشترین مبالغ فروش شرکت مربوط به آبان ماه و آذر ماه سال گذشته است که البته با ارقام سال جاری فاصله قابل توجهی دارد. آنچه قابل توجه است ثبات و افزایش ناچیز تولید نسبت به ماه گذشته است که نشان دهنده حفظ عملیات است.
نکات کلی گزارش:
کاهش 11 درصدی مبالغ فروش فروردین ماه نسبت به ماه قبل
افزایش 81 درصدی مبالغ فروش نسبت به دوره مشابه سال قبل
افزایش 6 درصدی نرخ محصولات گرم و ثبات سایر نرخ ها نسبت به ماه قبل
افزایش 77 درصدی نرخ ها نسبت به متوسط نرخ سال قبل./ سهیل محمودی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.