نخستين مرجع تعیین و اعلام قیمت پایه محصولات معدنی و صنایع معدنی وابسته

کاهش 92 درصدی قیمت و مقادیر فروش گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم

0 615

شرکت تولیدی نورد آلو مینیوم در آخرین گزارش تولید و فروش ماهانه فروردین ماه خود موفق به فروش 4 میلیارد تومان شده است این در حالی است که در ماه گذشته شرکت توانسته است 34 میلیارد تومان را به فروش برساند. گزارش ریالی شرکت حاکی از این است که نسبت به ماه گذشته با 92 درصد کاهش همراه بوده است.

به گزارش معدن ۲۴،از رقم فوق، 970 میلیون تومان مربوط به ورق آلومینیوم و 1 میلیارد 800 میلیون تومان مربوط به تسمه آلومینیوم است. همچنین مبالغ فروش در فروردین ماه سال گذشته معادل 970 میلیون تومان بوده است که در حال حاضر 305 درصد افزایش داشته است.
مقادیر فروش محصولات شرکت در فروردین ماه نسبت به ماه گذشته مالی ۹۷معادل 92 درصد کاهش داشته است و به 100 هزار تن رسیده است و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 60 درصد افزایش داشته است. مقدار فروش ورق آلومینیوم به 37 هزار تن رسیده است که تقریبا 90 درصد کمتر از مقادیر متوسط فروش در ماه های گذشته می باشد و مقدار فروش تسمه آلومینیوم به 62 هزار تن رسیده است که تقریبا 50 درصد کمتر از مقادیر متوسط فروش در ماه های گذشته می باشد .
در قسمت نرخ ها نیز، در ماه جاری نرخ محصولات نسبت به ماه گذشته تغییر با اهمیتی نداشته اما نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 100 درصد افزایش یافته است.
بررسی گزارش فوق نشان می دهد که تاثیر مدت زمان عملیات در فروردین ماه بر مقادیر فروش شرکت همانند سال گذشته تاثیری قابل توجهی بر فروش شرکت داشته است و شرکت کمتر از متوسط سال گذشته محصول به فروش رسانده است.
نکات کلی گزارش:
کاهش 92 درصدی مبالغ فروش فروردین ماه نسبت به ماه قبل
افزایش 305 درصدی مبالغ فروش نسبت به دوره مشابه سال قبل
ثبات نرخ محصولات نسبت به ماه قبل
افزایش 100 درصدی نرخ ها نسبت به متوسط نرخ سال قبل./ سهیل محمودی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.