نخستين مرجع تعیین و اعلام قیمت پایه محصولات معدنی و صنایع معدنی وابسته

ما‌موریت انجمن سنگ آهن ایران برای کنترل افزایش افسار گسیخته قیمت حمل دریایی

0 334

جلسه کارگروه هماهنگی حمل و نقل دریایی سنگ آهن در تاریخ 29 اردیبهشت ماه 98 با هدف بررسی موضوعات و مشکلات حمل و نقل دریایی سنگ آهن در شرایط تحریم در انجمن سنگ اهن ایران برگزار شد.
به گزارش معدن ۲۴،جلسه کارگروه هماهنگی حمل و نقل دریایی سنگ آهن در تاریخ 29 اردیبهشت ماه 98 در محل انجمن سنگ آهن ایران برگزار شد.
اقدام هماهنگ تمام صادرکنندگان و تولیدکنندگان بزرگ کشور در جهت کاهش جو روانی ایجاد شده، تعیین سقف موقت نرخ حمل و نقل دریایی و تقسیم کار برای حصول به نتایج مشخص و ملموس، مهمترین دستاوردهای این نشست بود. در این نشست موضوعات متعددی بیان و قرار شد کلیه موارد در کمیسیون حمل و نقل و لجستیک انجمن مطرح و تصمیم گیری نهایی منوط به خروجی این کمیسیون باشد.
از مهمترین موارد مطرح شده میتوان به متمرکز نمودن موضوع حمل و نقل دریایی در عین حفظ استدلال شرکت ها، ایجاد هماهنگی در حمل و نقل داخلی جاده ای و ریلی، پایش میزان رعایت سقف هزینه حمل و نقل دریایی و جاده ای و ابزارهای کنترلی مرتبط به آن درخواست های مشخص ذی نفعان فرایند صادرات از دولت و تقویم شرایط فورس ماژور اشاره نمود.
در این رابطه مهندس صفریان، نایب رئیس انجمن ماموریت یافت تا ضمن پیگیری جهت تشکیل جلسات منظم اهداف تعریف شده در فرایند صادرات را مدیریت و عملیاتی نمایند. مهندس فواد احمد مسئول شد که در خصوص حمل و نقل زمینی پیشنهادات را اخذ و با مشارکت کلیه اعضای کمیسیون حمل و نقل و لجستیک بر فرایند حمل و نقل زمینی مدیریت کند.

منبع com.Madan24

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.