نخستين مرجع تعیین و اعلام قیمت پایه محصولات معدنی و صنایع معدنی وابسته

در مقایسه با فروردین و اردیبهشت 97؛

تولید آهن اسفنجی در 2 ماهه نخست امسال 12 درصد رشد کرد

0 283

بررسی سایت خبری- تحلیلی معدن 24 از آمارهای منتشره حاکی از تولید چهار میلیون و 847 هزار و 123 تن آهن اسفنجی توسط شرکت های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی کشور در 2 ماهه نخست امسال و رشد 12 درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه پارسال است.

برپایه این گزارش، فولاد مبارکه با یک میلیون و 393 هزار و 309 تن، رکورد دار تولید آهن اسفنجی در این مدت بود و رشد سه درصدی در مقایسه با دو ماهه نخست پارسال به ثبت رسانید.
در این مدت فولاد سفید دشت با تولید 131 هزار و 703 تنی، رشد 21 درصدی؛ سبا با تولید 225 هزار و 654 تنی، رشد 12 درصدی؛ فولاد هرمزگان با تولید 278 هزار و 815 تنی، افت پنج درصدی؛ فولاد کاوه جنوب با تولید 258 هزار و 410 تنی، رشد 15 درصدی؛ آهن و فولاد غدیر با تولید 110 هزار و 946 تنی، افت 20 درصدی و شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه با تولید 126 هزار و 428 تنی، افت 17 درصدی به ثبت رساندند.
در 2 ماهه نخست امسال، فولاد خوزستان با رشد 19 درصدی در تولید آهن اسفنجی به رکورد 724 هزار و 817 تن رسید. همچنین فولاد خراسان با 241 هزار و 725 تن (رشد پنج درصدی)،‌ ذوب آهن اصفهان با تولید 14 هزار و 863 تنی (افت 59 درصدی)، فولاد میانه با تولید 56 هزار و 624 تنی (افت 57 درصدی)، فولاد سبزوار با تولید 119 هزار و 236 تنی (افت 11 درصدی) و فولاد شادگان با تولید 65 هزار و 810 تنی (افت 46 درصدی)‌ ثبت کردند.

** صبا فولاد، رکوردار رشد تولید 2 ماهه
برپایه این آمارها، تولید آهن اسفنجی در فروردین و اردیبهشت امسال در صبا فولاد با 9 درصد رشد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به 6 هزار و 336 تن رسید.
صبا فولاد (بریکت گرم) با 76 هزار و 314 تن تولید و رشد 87 درصدی، بیشترین رکود رشد تولید را در بین شرکت های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی ثبت کرد.
فولاد نی ریز با تولید 113 هزار و 808 تنی، رشد سه درصدی؛ آهن و فولاد ارفع با 145 هزار و 735 تن تولید، افت یک درصدی و آهن و فولاد گل گهر (طرح گوهر) با 254 هزار و 829 تن تولید، افت پنج درصدی در همسنجی پارسال ثبت کردند.
همچنین در این مدت، آهن و فولاد گل گهر (طرح کوثر)‌ 261 هزار و 36 تن و چادرملو 240 هزار و 725 تن آهن اسفنجی تولید کردند.
پایان خبر/

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.