نخستين مرجع تعیین و اعلام قیمت پایه محصولات معدنی و صنایع معدنی وابسته

فرمان سرقینی برای روانسازی واردات مواد اولیه صنایع معدنی

0 96

در نشست تخصصی چالشهای و راهکارهای ساخت داخل در بخش معدن و صنایع معدنی
جعفر سرقینی معاون امور معدن و صنایع معدنی گفت:

سال گذشته ۹میلیارد دلار در بخش معدن و صنایع معدنی صادرات داشتیم از این رقم حدود ۴.۵میلیارد دلار مربوط به هزینه خود واحدها بوده است

معدن و صنایع معدنی نیمی از درآمد صادرات خود را خرج خودش می کند

از محل الکترود می توانیم ۵۰۰میلیون دلار صرفه جویی ارزی کنیم

واردات مواد اولیه و تبدیل آن برای ارزش افزوده در داخل ارزشمند است .واردات مواد اولیه برای صنایع معدنی قابل دفاع است.

صنعت مس و روی می توانند برای توسعه و ایجاد ارزش افزوده مواد اولیه وارد کند.

کشورهای بزرگ صنایع معدنی در دنیا مواد اولیه وارد می کند .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.