نخستين مرجع تعیین و اعلام قیمت پایه محصولات معدنی و صنایع معدنی وابسته

شرکت ملی مس ایران چقدر سود می سازد؟

0 192

 

مطلب حاضر می خواهد نشان دهد در سناریوهای نسبتا بدبینانه چه میزان زیان احتمالی ممکن است به سهامدار ملی صنایع مس ایران در قیمت جاری وارد شود. علت نوشتار این مطلب کاهش قیمت نفت جهانی و در نظر گرفتن سناریوهای بدبینانه و متعادل است.

1) ملی در 3 ماه اخیر 40 درصد بازدهی و در یک سال 156 درصد بازدهی ایجاد کرده است.

2) این شرکت در 90 روز اخیر به طور متوسط 59 میلیون برگ سهم معاملاتی داشته در حالی که حجم مبنای آن 16.3 میلیون برگ سهم است و ازین حیث پر حجم است.

3) در تیر 1394 P.e سهم 7 واحد بود، در تیر 1395 به 14رسید. در سال 1396 حدود 5.5 بود، در سال 1397 به 6 رسید و نهایتا در تیرماه سال جاری 6.5 بود و همکنون حدود 6.8 واحد است.

4) این شرکت با کاتد حدود 55 میلیون تومان در هر تن حاشیه سودی در سطح 47درصد دارد و 1800میلیارد تومان در هر فصل سود می سازد. با کاتد 65میلیون تومان حاشیه سود به 55درصد نزدیک می شود و در هر کوارتر تا 3000میلیارد تومان نیز می تواند سود بسازد.

5) اگر فرض کنیم مس که در لندن 4400 دلار باشد که کف آن در سال 2014-2016 بوده با دلار 14هزار تومانی به کاتد 61میلیون تومان می رسیم یعنی سالی 90تومان می تواند سود بسازد. اگر کاتد در ارقام فعلی بماند، حدود 135 تومان می تواند سود داشته باشد.

6) با کاتد 5000 دلاری و دلار 14هزار تومانی حدود 120 تومان سود دارد. اگر در مجمع 40 تومان سود تقسیم کند به P.e 5.5 می رسد.

نتیجه: اگر در بلند مدت نفت و تحریم ها باعث شود تا کاتد مس ایران 5000 دلار باشد، p.e سهم در نقطه ای نرمال خواهد بود لذا ممکن است در هیجانات با افت قیمتی مواجه شود اما در میان مدت خطری آن را تهدید نمی کند و اگر مس جهانی بتواند در سطوح فعلی بماند، در میان مدت بازدهی ایجاد می کند.

این محتوا برای شرکت های مشابه نیز تهیه خواهد شد.
نویسنده :ولید هلالات

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.