نخستين مرجع تعیین و اعلام قیمت پایه محصولات معدنی و صنایع معدنی وابسته

عملیات اکتشاف در محدوده های پلاسری سنگ آهن سنگان

0 563

به گزارش سایت تحلیل خبری معدن 24، مجتمع سنگ آهن سنگان علاوه بر معادن غربی ، مرکزی  و شرقی دارای محدوده های پلاسری قابل توجهی می باشد که تاکنون کمتر مورد اکتشاف قرار گرفته است. به منظور شناسائی هرچه دقیق تر وضعیت ذخایر عملیات اکتشاف در محدوده ای به وسعت 16 کیلومتر مربع از جنوب معادن درسال 1398آغاز و پس از تهیه نقشه های زمین شناسی، توپوگرافی، انجام عملیات مغناطیس سنجی، حفر ترانشه، اولین گمانه  نیز به همین منظور حفر گردید که موید وجود ذخایر پلاسری در عمق می باشد و جهت تکمیل عملیات اکتشاف دومین گمانه نیز هم اکنون توسط اکیپ حفاری محتمع سنگان  در حال حفر می باشد تا وضعیت ذخایر درعمق بهتر مشخص شود.

در طی سال 98 به منظور تهیه نقشه یکپارچه ژئوفیزیک معدن سنگان و کشف خلاء های اکتشافی کلیه داده های ژئوفیزیک با انتخاب مشاور، یکپارچه، تفسیر و پردازش گردید تا پیشنهاد نقاط حفاری جهت دستیابی به ذخایر جدید راحت تر باشد. همچنین در طی سال گذشته و در راستای عملیات اکتشاف در پهنه سنگان تاکنون برای 5 محدوده موافقت لازم اخذ شده و طرح های اکتشاف آنها تهیه و در مرحله صدور پروانه اکتشاف قرار دارد که امیداست با انجام عملیات اکتشاف در آنها به ذخایر جدیدتری دست پیدا کنیم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.