نخستين مرجع تعیین و اعلام قیمت پایه محصولات معدنی و صنایع معدنی وابسته

پاسخ کچاد به یک شبهه مطرح شده از سوی برخی سهامداران

0 146

.
گفتنی است بر اساس قانون تجارت و قوانین حاکم بر سازمان بورس تمامی سهامداران شرکت حتی به میزان 1 سهم مجاز هستند در مجمع حاضر و صاحب رای باشند و این موضوع برای کلیه سهامداران حاضر در مجامع ، همواره رعایت گردیده ومی گردد.
اما این سوال مطرح شده که چرا در این مجمع اعلام گردیده، میزان سهام عدالت (سهامداران غیر مستقیم) کاهش یافته است؟ . در توضیحات مدیر امور مالی و اقتصادی چادرملو در همان مجمع گفته شد . با توجه به اعلام رسمی متولیان سهام عدالت و انتخاب روش مستقیم برخی از سهامداران حقیقی عدالت در مالکیت سهام و کاهش حدود 30 درصدی سهام این قبیل مالکیت از کل سهام عدالت، قطعاً سهم حدود 21 درصدی سهامدار حقوقی عدالت کاهش و به همان نسبت سهامداران حقیقی سهام عدالت افزایش می یابند . کلیه سهامدارن حقیقی سهام عدالت که مالک سهام عدالت به روش مستقیم می باشند شخصاً دارای حق رای هستند . اما از آنجا که هنوز آمار دقیقی از سوی سازمان بورس مبنی بر تفکیک سهامداران حقیقی و حقوقی عدالت اعلام نشده نمی توان آمار دقیقی ارائه کرد. اعمال مدیریت و حق رای آن بخش از سهامداران حقوقی عدالت کماکان و مطابق قانون تعریف شده و این شرکت همواره نسبت به اجرای قانون مربوط اهتمام داشته است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.