نخستين مرجع تعیین و اعلام قیمت پایه محصولات معدنی و صنایع معدنی وابسته

تاثیر کووید19 بر تولیدات جهانی معادن

0 745

معدن 24 گزارشی از اثرات کرونا بر تولیدات معدن در مقیاس جهانی ارایه می دهد

از زمان ورود این ویروس ناخوانده به سکونتگاه انسان و ایجاد مزاحمت و وقفه های مکرر در انواع فعالیت های اقتصادی، معادن هم مستثنی از ترکش های آن نبوده اند.

نقشه ی جهانی تاثیرات کرونا بر تولیدات جهانی معدن در مناطق مختلف، درصد های متفاوتی را نشان می دهد که با وجود آن عملیات تولید یا با ریتم کند تر ادامه دار بوده یا کاملا متوقف شده است.

با نگاهی کوتاه به نقشه ی جهانی متوجه تاثیر منفی این ویروس به قاره های مختلف می شویم تا جایی که عملیات تولید مس و سنگ آهن در آمریکای جنوبی تا 28 و19 درصد کاهش داشته است.

دیگر قاره ها هم راهی به در نبرده اند و در بهترین شرایط یا حجم تولید ریزشی بوده و یا عملیات متوقف گردیده است.
در نقشه جهانی بالا مناطقی که عملیات با ریتم کند تر ادامه دار بوده با رنگ نارنجی و مناطقی که متوقف شده اند با رنگ صورتی مشخص شده است.

هم چنین درصد های مختلف تولیدات مواد معدنی در تصویر قابل مشاهده می باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.