کنسانتره سنگ آهن ایران
ساعت 5:26 ۱۳۹۵ چهارشنبه ۴ اسفند

کنسانتره سنگ آهن
ساعت 5:34 ۱۳۹۵ چهارشنبه ۴ اسفند

گندله سنگ آهن
ساعت 5:33 ۱۳۹۵ چهارشنبه ۴ اسفند

سنگ آهن(مگنتیت)-FOBبندر امام یک دلار کمتر ازFOB بندرعباس است
ساعت 5:30 ۱۳۹۵ چهارشنبه ۴ اسفند

فروش قدیم فروش جدیدتغییر
لامپ با دانه بندی 25-10 میلیمتر و فاین با دانه بندی 10-0 میلیمتر ، عیار 53/52 و سولفور و فسفر نرمال (0.3)،فوب بندرعباس،هر تن وزن خشک و بدون رطوبت ( دلار )29.9030.401.67
لامپ با دانه بندی 25-10 میلیمتر و فاین با دانه بندی 10-0 میلیمتر ، عیار 54/53 و سولفور و فسفر نرمال (0.3)،فوب بندرعباس،هر تن وزن خشک و بدون رطوبت ( دلار )3333.501.51
لامپ با دانه بندی 25-10 میلیمتر و فاین با دانه بندی 10-0 میلیمتر ، عیار 55/54 و سولفور و فسفر نرمال (0.3)،فوب بندرعباس،هر تن وزن خشک و بدون رطوبت ( دلار )35.7036.201.40
لامپ با دانه بندی 25-10 میلیمتر و فاین با دانه بندی 10-0 میلیمتر ، عیار 56/55 و سولفور و فسفر نرمال (0.2)،فوب بندرعباس،هر تن وزن خشک و بدون رطوبت ( دلار )38.7039.201.29
لامپ با دانه بندی 25-10 میلیمتر و فاین با دانه بندی 10-0 میلیمتر ، عیار 57/56 و سولفور و فسفر نرمال (0.2)،فوب بندرعباس،هر تن وزن خشک و بدون رطوبت ( دلار )41.7042.201.19
لامپ با دانه بندی 25-10 میلیمتر و فاین با دانه بندی 10-0 میلیمتر ، عیار 58/57 و سولفور و فسفر نرمال (0.2)،فوب بندرعباس،هر تن وزن خشک و بدون رطوبت ( دلار )45.3045.801.10
لامپ با دانه بندی 25-10 میلیمتر و فاین با دانه بندی 10-0 میلیمتر ، عیار 59/58 و سولفور و فسفر نرمال (0.2)،فوب بندرعباس،هر تن وزن خشک و بدون رطوبت ( دلار )48.9049.401.02
لامپ با دانه بندی 25-10 میلیمتر و فاین با دانه بندی 10-0 میلیمتر ، عیار 60/59 و سولفور و فسفر نرمال (0.2)،فوب بندرعباس،هر تن وزن خشک و بدون رطوبت ( دلار )52.7053.200.94
لامپ با دانه بندی 25-10 میلیمتر و فاین با دانه بندی 10-0 میلیمتر،عیار 61/60 و سولفور و فسفر نرمال (0.1)،فوب بندرعباس،هر تن وزن خشک و بدون رطوبت ( دلار )55561.81
لامپ با دانه بندی 25-10 میلیمتر و فاین با دانه بندی 10-0 میلیمتر ، عیار 62/61 و سولفور و فسفر نرمال (0.1)،فوب بندرعباس،هر تن وزن خشک و بدون رطوبت ( دلار )57581.75

سنگ آهن (هماتیت)-FOB بندر امام یک دلار کمتر ازFOB بندرعباس است
ساعت 5:33 ۱۳۹۵ چهارشنبه ۴ اسفند

فروش قدیم فروش جدیدتغییر
لامپ با دانه بندی 40-10 میلیمتر و فاین با دانه بندی 10-0 میلیمتر ، عیار 55/54 و سولفور و فسفر نرمال (0.3)،فوب بندرعباس،هر تن وزن خشک و بدون رطوبت ( دلار )33.2033.701.50
لامپ با دانه بندی 40-10 میلیمتر وفاین با دانه بندی 10-0 میلیمتر،عیار 56/55 و سولفور و فسفر نرمال (0.1)،فوب بندرعباس،هر تن وزن خشک و بدون رطوبت ( دلار )36.3036.801.37
لامپ با دانه بندی 40-10 میلیمتر وفاین با دانه بندی 10-0 میلیمتر ، عیار 57/56 و سولفور و فسفر نرمال (0.1)،فوب بندرعباس،هر تن وزن خشک و بدون رطوبت ( دلار )3939.501.28
لامپ با دانه بندی 40-10 میلیمتر وفاین با دانه بندی 10-0 میلیمتر ، عیار 58/57 و سولفور و فسفر نرمال (0.1)،فوب بندرعباس،هر تن وزن خشک و بدون رطوبت ( دلار )42.9043.902.33
لامپ با دانه بندی 40-10 میلیمتر وفاین با دانه بندی 10-0 میلیمتر ، عیار 59/58 و سولفور و فسفر نرمال (0.1)،فوب بندرعباس،هر تن وزن خشک و بدون رطوبت ( دلار )46.5047.502.15
لامپ با دانه بندی 40-10 میلیمتر وفاین با دانه بندی 10-0 میلیمتر ، عیار 60/59 و سولفور و فسفر نرمال (0.1)،فوب بندرعباس،هر تن وزن خشک و بدون رطوبت ( دلار )50.2051.201.99
لامپ با دانه بندی 40-10 میلیمتر وفاین با دانه بندی 10-0 میلیمتر،عیار 61/60 و سولفور و فسفر نرمال (0.1)،فوب بندرعباس،هر تن وزن خشک و بدون رطوبت ( دلار )52.8053.801.89
لامپ با دانه بندی 40-10 میلیمتر وفاین با دانه بندی 10-0 میلیمتر ، عیار 62/61 و سولفور و فسفر نرمال (0.1)،فوب بندرعباس،هر تن وزن خشک و بدون رطوبت ( دلار )54.7055.701.82

منگنز
ساعت 7:46 ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۷ فروردين

کرومیت-FOT بندرعباس
ساعت 8:54 ۱۳۹۵ دوشنبه ۲ اسفند

سرب
ساعت 4:55 ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۹ بهمن

فروش قدیم فروش جدیدتغییر
سرب، بورس فلزات لندن (LME Lead) ( دلار )2,0072,325.5015.86

روی
ساعت 4:54 ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۹ بهمن

مس
ساعت 9:44 ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۵ بهمن

فروش قدیم فروش جدیدتغییر
مس کاتد ( ریال )223,629233,8904.58
مس، بورس فلزات لندن (LME Copper) ( دلار )5,7065,7861.40

سیلیس
ساعت 11:00 ۱۳۹۵ چهارشنبه ۱۵ دي

آلومینیوم
ساعت 4:56 ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۹ بهمن

فروش قدیم فروش جدیدتغییر
آلومینیوم ،بورس فلزات لندن(LME) ( دلار )1,722.501,8126.46

زغال سنگ
ساعت 13:9۱۳۹۵ دوشنبه ۲ فروردين

شمش فولاد، بورس فلزات لندن
ساعت 4:57 ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۹ بهمن

فروش قدیم فروش جدیدتغییر
شمش فولاد(Steel Billet) ( دلار )3253250

باریت
ساعت 10:21 ۱۳۹۴ جمعه ۱۴ اسفند

فروش قدیم فروش جدیدتغییر
کلوخه، وزن مخصوص:4.2 ،تحویل درب معدن ( ریال )2,700,0002,700,0000