کنسانتره سنگ آهن ایران
ساعت 4:15 ۱۳۹۶ چهارشنبه ۳۱ خرداد

کنسانتره سنگ آهن
ساعت 7:25 ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۹ خرداد

گندله سنگ آهن
ساعت 7:25 ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۹ خرداد

سنگ آهن(مگنتیت)-FOBبندر امام یک دلار کمتر ازFOB بندرعباس است
ساعت 4:19 ۱۳۹۶ چهارشنبه ۳۱ خرداد

فروش قدیم فروش جدیدتغییر
لامپ با دانه بندی 25-10 میلیمتر و فاین با دانه بندی 10-0 میلیمتر ، عیار 53/52 و سولفور و فسفر نرمال (0.3)،فوب بندرعباس،هر تن وزن خشک و بدون رطوبت ( دلار )880
لامپ با دانه بندی 25-10 میلیمتر و فاین با دانه بندی 10-0 میلیمتر ، عیار 54/53 و سولفور و فسفر نرمال (0.3)،فوب بندرعباس،هر تن وزن خشک و بدون رطوبت ( دلار )9.607.60-20.83
لامپ با دانه بندی 25-10 میلیمتر و فاین با دانه بندی 10-0 میلیمتر ، عیار 55/54 و سولفور و فسفر نرمال (0.3)،فوب بندرعباس،هر تن وزن خشک و بدون رطوبت ( دلار )1212.403.33
لامپ با دانه بندی 25-10 میلیمتر و فاین با دانه بندی 10-0 میلیمتر ، عیار 56/55 و سولفور و فسفر نرمال (0.2)،فوب بندرعباس،هر تن وزن خشک و بدون رطوبت ( دلار )13.5013.902.96
لامپ با دانه بندی 25-10 میلیمتر و فاین با دانه بندی 10-0 میلیمتر ، عیار 57/56 و سولفور و فسفر نرمال (0.2)،فوب بندرعباس،هر تن وزن خشک و بدون رطوبت ( دلار )15.7016.102.54
لامپ با دانه بندی 25-10 میلیمتر و فاین با دانه بندی 10-0 میلیمتر ، عیار 58/57 و سولفور و فسفر نرمال (0.2)،فوب بندرعباس،هر تن وزن خشک و بدون رطوبت ( دلار )16.8017.202.38
لامپ با دانه بندی 25-10 میلیمتر و فاین با دانه بندی 10-0 میلیمتر ، عیار 59/58 و سولفور و فسفر نرمال (0.2)،فوب بندرعباس،هر تن وزن خشک و بدون رطوبت ( دلار )18.9019.302.11
لامپ با دانه بندی 25-10 میلیمتر و فاین با دانه بندی 10-0 میلیمتر ، عیار 60/59 و سولفور و فسفر نرمال (0.2)،فوب بندرعباس،هر تن وزن خشک و بدون رطوبت ( دلار )19.8020.805.05
لامپ با دانه بندی 25-10 میلیمتر و فاین با دانه بندی 10-0 میلیمتر،عیار 61/60 و سولفور و فسفر نرمال (0.1)،فوب بندرعباس،هر تن وزن خشک و بدون رطوبت ( دلار )22.1022.501.80
لامپ با دانه بندی 25-10 میلیمتر و فاین با دانه بندی 10-0 میلیمتر ، عیار 62/61 و سولفور و فسفر نرمال (0.1)،فوب بندرعباس،هر تن وزن خشک و بدون رطوبت ( دلار )23.9024.301.67

سنگ آهن (هماتیت)-FOB بندر امام یک دلار کمتر ازFOB بندرعباس است
ساعت 4:25 ۱۳۹۶ چهارشنبه ۳۱ خرداد

فروش قدیم فروش جدیدتغییر
لامپ با دانه بندی 40-10 میلیمتر و فاین با دانه بندی 10-0 میلیمتر ، عیار 55/54 و سولفور و فسفر نرمال (0.3)،فوب بندرعباس،هر تن وزن خشک و بدون رطوبت ( دلار )10100
لامپ با دانه بندی 40-10 میلیمتر وفاین با دانه بندی 10-0 میلیمتر،عیار 56/55 و سولفور و فسفر نرمال (0.1)،فوب بندرعباس،هر تن وزن خشک و بدون رطوبت ( دلار )1212.201.66
لامپ با دانه بندی 40-10 میلیمتر وفاین با دانه بندی 10-0 میلیمتر ، عیار 57/56 و سولفور و فسفر نرمال (0.1)،فوب بندرعباس،هر تن وزن خشک و بدون رطوبت ( دلار )1414.201.42
لامپ با دانه بندی 40-10 میلیمتر وفاین با دانه بندی 10-0 میلیمتر ، عیار 58/57 و سولفور و فسفر نرمال (0.1)،فوب بندرعباس،هر تن وزن خشک و بدون رطوبت ( دلار )1616.201.25
لامپ با دانه بندی 40-10 میلیمتر وفاین با دانه بندی 10-0 میلیمتر ، عیار 59/58 و سولفور و فسفر نرمال (0.1)،فوب بندرعباس،هر تن وزن خشک و بدون رطوبت ( دلار )17.9018.101.11
لامپ با دانه بندی 40-10 میلیمتر وفاین با دانه بندی 10-0 میلیمتر ، عیار 60/59 و سولفور و فسفر نرمال (0.1)،فوب بندرعباس،هر تن وزن خشک و بدون رطوبت ( دلار )19.7019.901.01
لامپ با دانه بندی 40-10 میلیمتر وفاین با دانه بندی 10-0 میلیمتر،عیار 61/60 و سولفور و فسفر نرمال (0.1)،فوب بندرعباس،هر تن وزن خشک و بدون رطوبت ( دلار )21.80220.91
لامپ با دانه بندی 40-10 میلیمتر وفاین با دانه بندی 10-0 میلیمتر ، عیار 62/61 و سولفور و فسفر نرمال (0.1)،فوب بندرعباس،هر تن وزن خشک و بدون رطوبت ( دلار )23.7023.900.84

منگنز
ساعت 7:46 ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۷ فروردين

کرومیت-FOT بندرعباس
ساعت 4:35 ۱۳۹۶ سه شنبه ۱۶ خرداد

سرب
ساعت 6:57 ۱۳۹۶ سه شنبه ۱۶ خرداد

فروش قدیم فروش جدیدتغییر
سرب، بورس فلزات لندن (LME Lead) ( دلار )2,3312,3310

روی
ساعت 6:56 ۱۳۹۶ سه شنبه ۱۶ خرداد

مس
ساعت 9:37 ۱۳۹۶ يکشنبه ۲۸ خرداد

فروش قدیم فروش جدیدتغییر
مس کاتد ( ریال )233,890227,181-2.86
مس، بورس فلزات لندن (LME Copper) ( دلار )5,8845,586.50-5.05

سیلیس
ساعت 11:00 ۱۳۹۵ چهارشنبه ۱۵ دي

آلومینیوم
ساعت 6:58 ۱۳۹۶ سه شنبه ۱۶ خرداد

فروش قدیم فروش جدیدتغییر
آلومینیوم ،بورس فلزات لندن(LME) ( دلار )1,8771,917.502.15

زغال سنگ
ساعت 13:9۱۳۹۵ دوشنبه ۲ فروردين

شمش فولاد، بورس فلزات لندن
ساعت 4:57 ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۹ بهمن

فروش قدیم فروش جدیدتغییر
شمش فولاد(Steel Billet) ( دلار )3253250

باریت
ساعت 10:21 ۱۳۹۴ جمعه ۱۴ اسفند

فروش قدیم فروش جدیدتغییر
کلوخه، وزن مخصوص:4.2 ،تحویل درب معدن ( ریال )2,700,0002,700,0000