کنسانتره سنگ آهن ایران
ساعت 8:35 ۱۳۹۶ چهارشنبه ۶ ارديبهشت

کنسانتره سنگ آهن
ساعت 8:48 ۱۳۹۶ چهارشنبه ۶ ارديبهشت

گندله سنگ آهن
ساعت 8:43 ۱۳۹۶ شنبه ۲ ارديبهشت

سنگ آهن(مگنتیت)-FOBبندر امام یک دلار کمتر ازFOB بندرعباس است
ساعت 8:42 ۱۳۹۶ چهارشنبه ۶ ارديبهشت

فروش قدیم فروش جدیدتغییر
لامپ با دانه بندی 25-10 میلیمتر و فاین با دانه بندی 10-0 میلیمتر ، عیار 53/52 و سولفور و فسفر نرمال (0.3)،فوب بندرعباس،هر تن وزن خشک و بدون رطوبت ( دلار )7.607.30-3.94
لامپ با دانه بندی 25-10 میلیمتر و فاین با دانه بندی 10-0 میلیمتر ، عیار 54/53 و سولفور و فسفر نرمال (0.3)،فوب بندرعباس،هر تن وزن خشک و بدون رطوبت ( دلار )8.708.40-3.44
لامپ با دانه بندی 25-10 میلیمتر و فاین با دانه بندی 10-0 میلیمتر ، عیار 55/54 و سولفور و فسفر نرمال (0.3)،فوب بندرعباس،هر تن وزن خشک و بدون رطوبت ( دلار )10.9010.60-2.75
لامپ با دانه بندی 25-10 میلیمتر و فاین با دانه بندی 10-0 میلیمتر ، عیار 56/55 و سولفور و فسفر نرمال (0.2)،فوب بندرعباس،هر تن وزن خشک و بدون رطوبت ( دلار )12.9012.60-2.32
لامپ با دانه بندی 25-10 میلیمتر و فاین با دانه بندی 10-0 میلیمتر ، عیار 57/56 و سولفور و فسفر نرمال (0.2)،فوب بندرعباس،هر تن وزن خشک و بدون رطوبت ( دلار )15.4015.10-1.94
لامپ با دانه بندی 25-10 میلیمتر و فاین با دانه بندی 10-0 میلیمتر ، عیار 58/57 و سولفور و فسفر نرمال (0.2)،فوب بندرعباس،هر تن وزن خشک و بدون رطوبت ( دلار )18.3018-1.63
لامپ با دانه بندی 25-10 میلیمتر و فاین با دانه بندی 10-0 میلیمتر ، عیار 59/58 و سولفور و فسفر نرمال (0.2)،فوب بندرعباس،هر تن وزن خشک و بدون رطوبت ( دلار )21.8021.50-1.37
لامپ با دانه بندی 25-10 میلیمتر و فاین با دانه بندی 10-0 میلیمتر ، عیار 60/59 و سولفور و فسفر نرمال (0.2)،فوب بندرعباس،هر تن وزن خشک و بدون رطوبت ( دلار )24.4024.10-1.22
لامپ با دانه بندی 25-10 میلیمتر و فاین با دانه بندی 10-0 میلیمتر،عیار 61/60 و سولفور و فسفر نرمال (0.1)،فوب بندرعباس،هر تن وزن خشک و بدون رطوبت ( دلار )27.3027-1.09
لامپ با دانه بندی 25-10 میلیمتر و فاین با دانه بندی 10-0 میلیمتر ، عیار 62/61 و سولفور و فسفر نرمال (0.1)،فوب بندرعباس،هر تن وزن خشک و بدون رطوبت ( دلار )28.8028.80-1.03

سنگ آهن (هماتیت)-FOB بندر امام یک دلار کمتر ازFOB بندرعباس است
ساعت 8:47 ۱۳۹۶ چهارشنبه ۶ ارديبهشت

فروش قدیم فروش جدیدتغییر
لامپ با دانه بندی 40-10 میلیمتر و فاین با دانه بندی 10-0 میلیمتر ، عیار 55/54 و سولفور و فسفر نرمال (0.3)،فوب بندرعباس،هر تن وزن خشک و بدون رطوبت ( دلار )9.309-3.22
لامپ با دانه بندی 40-10 میلیمتر وفاین با دانه بندی 10-0 میلیمتر،عیار 56/55 و سولفور و فسفر نرمال (0.1)،فوب بندرعباس،هر تن وزن خشک و بدون رطوبت ( دلار )12.2011.90-2.45
لامپ با دانه بندی 40-10 میلیمتر وفاین با دانه بندی 10-0 میلیمتر ، عیار 57/56 و سولفور و فسفر نرمال (0.1)،فوب بندرعباس،هر تن وزن خشک و بدون رطوبت ( دلار )14.9014.60-2.01
لامپ با دانه بندی 40-10 میلیمتر وفاین با دانه بندی 10-0 میلیمتر ، عیار 58/57 و سولفور و فسفر نرمال (0.1)،فوب بندرعباس،هر تن وزن خشک و بدون رطوبت ( دلار )18.4018.10-1.63
لامپ با دانه بندی 40-10 میلیمتر وفاین با دانه بندی 10-0 میلیمتر ، عیار 59/58 و سولفور و فسفر نرمال (0.1)،فوب بندرعباس،هر تن وزن خشک و بدون رطوبت ( دلار )21.8021.50-1.37
لامپ با دانه بندی 40-10 میلیمتر وفاین با دانه بندی 10-0 میلیمتر ، عیار 60/59 و سولفور و فسفر نرمال (0.1)،فوب بندرعباس،هر تن وزن خشک و بدون رطوبت ( دلار )24.8024.50-1.20
لامپ با دانه بندی 40-10 میلیمتر وفاین با دانه بندی 10-0 میلیمتر،عیار 61/60 و سولفور و فسفر نرمال (0.1)،فوب بندرعباس،هر تن وزن خشک و بدون رطوبت ( دلار )27.4027.10-1.09
لامپ با دانه بندی 40-10 میلیمتر وفاین با دانه بندی 10-0 میلیمتر ، عیار 62/61 و سولفور و فسفر نرمال (0.1)،فوب بندرعباس،هر تن وزن خشک و بدون رطوبت ( دلار )29.3029-1.02

منگنز
ساعت 7:46 ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۷ فروردين

کرومیت-FOT بندرعباس
ساعت 8:54 ۱۳۹۵ دوشنبه ۲ اسفند

سرب
ساعت 9:41 ۱۳۹۵ شنبه ۷ اسفند

فروش قدیم فروش جدیدتغییر
سرب، بورس فلزات لندن (LME Lead) ( دلار )2,325.502,3310.23

روی
ساعت 9:42 ۱۳۹۵ شنبه ۷ اسفند

مس
ساعت 9:40 ۱۳۹۵ شنبه ۷ اسفند

فروش قدیم فروش جدیدتغییر
مس کاتد ( ریال )223,629233,8904.58
مس، بورس فلزات لندن (LME Copper) ( دلار )5,7865,8811.64

سیلیس
ساعت 11:00 ۱۳۹۵ چهارشنبه ۱۵ دي

آلومینیوم
ساعت 9:43 ۱۳۹۵ شنبه ۷ اسفند

فروش قدیم فروش جدیدتغییر
آلومینیوم ،بورس فلزات لندن(LME) ( دلار )1,8121,8773.58

زغال سنگ
ساعت 13:9۱۳۹۵ دوشنبه ۲ فروردين

شمش فولاد، بورس فلزات لندن
ساعت 4:57 ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۹ بهمن

فروش قدیم فروش جدیدتغییر
شمش فولاد(Steel Billet) ( دلار )3253250

باریت
ساعت 10:21 ۱۳۹۴ جمعه ۱۴ اسفند

فروش قدیم فروش جدیدتغییر
کلوخه، وزن مخصوص:4.2 ،تحویل درب معدن ( ریال )2,700,0002,700,0000