کنسانتره سنگ آهن ایران
ساعت 7:20 ۱۳۹۵ سه شنبه ۲۸ دي

کنسانتره سنگ آهن
ساعت 7:28 ۱۳۹۵ سه شنبه ۲۸ دي

گندله سنگ آهن
ساعت 7:29 ۱۳۹۵ سه شنبه ۲۸ دي

سنگ آهن(مگنتیت)-FOBبندر امام یک دلار کمتر ازFOB بندرعباس است
ساعت 7:24 ۱۳۹۵ سه شنبه ۲۸ دي

فروش قدیم فروش جدیدتغییر
لامپ با دانه بندی 25-10 میلیمتر و فاین با دانه بندی 10-0 میلیمتر ، عیار 53/52 و سولفور و فسفر نرمال (0.3)،فوب بندرعباس،هر تن وزن خشک و بدون رطوبت ( دلار )19.5023.1018.46
لامپ با دانه بندی 25-10 میلیمتر و فاین با دانه بندی 10-0 میلیمتر ، عیار 54/53 و سولفور و فسفر نرمال (0.3)،فوب بندرعباس،هر تن وزن خشک و بدون رطوبت ( دلار )22.1025.7016.28
لامپ با دانه بندی 25-10 میلیمتر و فاین با دانه بندی 10-0 میلیمتر ، عیار 55/54 و سولفور و فسفر نرمال (0.3)،فوب بندرعباس،هر تن وزن خشک و بدون رطوبت ( دلار )24.8029.4018.54
لامپ با دانه بندی 25-10 میلیمتر و فاین با دانه بندی 10-0 میلیمتر ، عیار 56/55 و سولفور و فسفر نرمال (0.2)،فوب بندرعباس،هر تن وزن خشک و بدون رطوبت ( دلار )27.8031.4012.94
لامپ با دانه بندی 25-10 میلیمتر و فاین با دانه بندی 10-0 میلیمتر ، عیار 57/56 و سولفور و فسفر نرمال (0.2)،فوب بندرعباس،هر تن وزن خشک و بدون رطوبت ( دلار )30.8034.4011.68
لامپ با دانه بندی 25-10 میلیمتر و فاین با دانه بندی 10-0 میلیمتر ، عیار 58/57 و سولفور و فسفر نرمال (0.2)،فوب بندرعباس،هر تن وزن خشک و بدون رطوبت ( دلار )33.403710.77
لامپ با دانه بندی 25-10 میلیمتر و فاین با دانه بندی 10-0 میلیمتر ، عیار 59/58 و سولفور و فسفر نرمال (0.2)،فوب بندرعباس،هر تن وزن خشک و بدون رطوبت ( دلار )3639.6010.0
لامپ با دانه بندی 25-10 میلیمتر و فاین با دانه بندی 10-0 میلیمتر ، عیار 60/59 و سولفور و فسفر نرمال (0.2)،فوب بندرعباس،هر تن وزن خشک و بدون رطوبت ( دلار )38.5042.109.35
لامپ با دانه بندی 25-10 میلیمتر و فاین با دانه بندی 10-0 میلیمتر،عیار 61/60 و سولفور و فسفر نرمال (0.1)،فوب بندرعباس،هر تن وزن خشک و بدون رطوبت ( دلار )40.8040.800
لامپ با دانه بندی 25-10 میلیمتر و فاین با دانه بندی 10-0 میلیمتر ، عیار 62/61 و سولفور و فسفر نرمال (0.1)،فوب بندرعباس،هر تن وزن خشک و بدون رطوبت ( دلار )42.7046.308.43

سنگ آهن (هماتیت)-FOB بندر امام یک دلار کمتر ازFOB بندرعباس است
ساعت 7:27 ۱۳۹۵ سه شنبه ۲۸ دي

فروش قدیم فروش جدیدتغییر
لامپ با دانه بندی 40-10 میلیمتر و فاین با دانه بندی 10-0 میلیمتر ، عیار 55/54 و سولفور و فسفر نرمال (0.3)،فوب بندرعباس،هر تن وزن خشک و بدون رطوبت ( دلار )22.3025.9016.14
لامپ با دانه بندی 40-10 میلیمتر وفاین با دانه بندی 10-0 میلیمتر،عیار 56/55 و سولفور و فسفر نرمال (0.1)،فوب بندرعباس،هر تن وزن خشک و بدون رطوبت ( دلار )25.402914.17
لامپ با دانه بندی 40-10 میلیمتر وفاین با دانه بندی 10-0 میلیمتر ، عیار 57/56 و سولفور و فسفر نرمال (0.1)،فوب بندرعباس،هر تن وزن خشک و بدون رطوبت ( دلار )28.1031.7012.81
لامپ با دانه بندی 40-10 میلیمتر وفاین با دانه بندی 10-0 میلیمتر ، عیار 58/57 و سولفور و فسفر نرمال (0.1)،فوب بندرعباس،هر تن وزن خشک و بدون رطوبت ( دلار )3134.6011.61
لامپ با دانه بندی 40-10 میلیمتر وفاین با دانه بندی 10-0 میلیمتر ، عیار 59/58 و سولفور و فسفر نرمال (0.1)،فوب بندرعباس،هر تن وزن خشک و بدون رطوبت ( دلار )33.7037.3010.68
لامپ با دانه بندی 40-10 میلیمتر وفاین با دانه بندی 10-0 میلیمتر ، عیار 60/59 و سولفور و فسفر نرمال (0.1)،فوب بندرعباس،هر تن وزن خشک و بدون رطوبت ( دلار )3639.6010.0
لامپ با دانه بندی 40-10 میلیمتر وفاین با دانه بندی 10-0 میلیمتر،عیار 61/60 و سولفور و فسفر نرمال (0.1)،فوب بندرعباس،هر تن وزن خشک و بدون رطوبت ( دلار )38.6042.209.32
لامپ با دانه بندی 40-10 میلیمتر وفاین با دانه بندی 10-0 میلیمتر ، عیار 62/61 و سولفور و فسفر نرمال (0.1)،فوب بندرعباس،هر تن وزن خشک و بدون رطوبت ( دلار )40.5044.108.88

منگنز
ساعت 7:46 ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۷ فروردين

کرومیت-FOT بندرعباس
ساعت 6:38 ۱۳۹۵ چهارشنبه ۲۲ دي

سرب
ساعت 9:01 ۱۳۹۵ چهارشنبه ۱۵ دي

فروش قدیم فروش جدیدتغییر
سرب، بورس فلزات لندن (LME Lead) ( دلار )2,1832,007-8.06

روی
ساعت 9:02 ۱۳۹۵ چهارشنبه ۱۵ دي

مس
ساعت 10:19 ۱۳۹۵ يکشنبه ۲۶ دي

فروش قدیم فروش جدیدتغییر
مس کاتد ( ریال )216,960230,9476.44
مس، بورس فلزات لندن (LME Copper) ( دلار )5,8855,574-5.28

سیلیس
ساعت 11:00 ۱۳۹۵ چهارشنبه ۱۵ دي

آلومینیوم
ساعت 9:03 ۱۳۹۵ چهارشنبه ۱۵ دي

فروش قدیم فروش جدیدتغییر
آلومینیوم ،بورس فلزات لندن(LME) ( دلار )1,722.501,702-1.19

زغال سنگ
ساعت 13:9۱۳۹۵ دوشنبه ۲ فروردين

شمش فولاد، بورس فلزات لندن
ساعت 9:04 ۱۳۹۵ چهارشنبه ۱۵ دي

فروش قدیم فروش جدیدتغییر
شمش فولاد(Steel Billet) ( دلار )3253250

باریت
ساعت 10:21 ۱۳۹۴ جمعه ۱۴ اسفند

فروش قدیم فروش جدیدتغییر
کلوخه، وزن مخصوص:4.2 ،تحویل درب معدن ( ریال )2,700,0002,700,0000