امــروز : ۱۳۹۶ جمعه ۲ تير

Today : 2017 / 23 / 6 Friday

$('#dateScroll').cycle({ fx: 'scrollVert', timeout: 300 });
ثبت نام تبلیغات در معدن 24 ارتباط با معدن 24 درباره ما
فراز و نشیب های تولید فولاد خام ایران و دنیا از سال 2013 تا پایان 2016/ قطب انرژی و معدن جهان هنوز فولاد ضد زنگ ندارد


فراز و نشیب های تولید فولاد خام ایران و دنیا از سال 2013 تا پایان 2016/ قطب انرژی و معدن جهان هنوز فولاد ضد زنگ ندارد

معدن 24: درسال 2016 تولید جهانی فولاد خام گرید ساختمانی دنیا حدود 1626 میلیون تن بود که نسبت به تولید دنیا در سال 2015 فقط حدود 4 میلیون تن افزایش داشته است در صورتیکه تولید سال 2015 نسبت به تولید سال 2014 حدود 42 میلیون تن کاهش داشته است به جز هند کلیه 15 کشور عمده تولید کننده فولاد خام دنیا در سال2015 نسبت به2014 کاهش تولید فولاد خام را تجربه کردند.

درسال 2016 تولید جهانی فولاد خام گرید ساختمانی دنیا حدود 1626 میلیون تن بود که نسبت به تولید دنیا در سال 2015 فقط حدود 4 میلیون تن افزایش داشته است در صورتیکه تولید سال 2015 نسبت به تولید سال 2014 حدود 42 میلیون تن کاهش داشته است به جز هند کلیه 15 کشور عمده تولید کننده فولاد خام دنیا در سال2015 نسبت به2014 کاهش تولید فولاد خام را تجربه کردند.

تولید جهانی فولاد دنیا که از سال 2009 تا 2014 هر ساله به طور میانگین ده­ها میلیون تن افزایش می یافت، در سال 2014 نویسنده پیش­بینی کرد که از سال 2015 تا 2020 حداکثر تولید فولاد دنیا مجدداً به حدود 1670 میلیون تن تولیدی سال 2014 خواهد رسید. تغییرات تولید فولاد دنیا در 30 سال آینده به نظر نویسنده و سایر متخصصین جهانی عمدتاً کیفی خواهد بود و نه کمی. به عبارت دیگر کشوهایی مانند ایران که مسئولین محترم سال های اخیر آن به جای کوشش در بهبود کیفیت و تنوع بخشیدن به محصولات فولادی تولیدی همچنین همت در افزایش ضریب بهره برداری از ظرفیت های موجود و ...، منحصراً در ایجاد ظرفیت های بیش از حد کمی فولاد، آن هم با تکنولوژی های چند دهه قبل تلاش کرده اند. صنایع فولاد کشور با مشکلات زیادی در سال های آینده مواجه خواهند شد.

از 15 کشور عمده تولید کننده فولاد خام در سال 2016 تولید فولاد خام ایران و هند بیشتر از تولید سال های قبل آنها بود. در صورتی که سایر کشور های عمده تولید کننده فولاد دنیا در سال 2016 از سال های قبل خود کمتر تولید کرده اند.

 


رشد کمی تولید فولاد خام ایران در سال 2016 از کلیه کشورهای عمده تولید کننده فولاد دنیا بر طبق جدول شماره 1 بیشتر بوده است.

در 4 سال آینده مسلماً تولید فولاد خام ایران و هند هر ساله نسبت به سال قبل افزایش خواهد یافت. پیش بینی می شود از سال 2019 هندوستان، بعد از چین، دومین تولید کننده بزرگ فولاد خام دنیا خواهد بود. همچنین ایران که هم اکنون چهاردهمین تولید کننده بزرگ فولاد خام دنیا (طبق جدول 1) می باشد مسلماً در سال 2019 سیزدهمین تولید کننده عمده فولاد خام دنیا خواهدشد.

با توجه به جمعیت حدود 7،432،663،275 نفری دنیا در حال حاضر سرانه تولید فولاد خام دنیا حدود 218.7 کیلوگرم می باشد.

میانگین جهانی رشد تولید فولاد دنیا ازسال 2011 تا 2015 سالانه حدود5/2 درصد بود.پیش بینی میشود تغییرات جهانی تولید فولاد دنیا از سال2016 تا 2020 سالانه حداکثر حدود 1 درصد و حداقل 2/0 درصد میتواند باشد.

جدول شماره 1: روند تولید چند سال اخیر ایران و 14 کشور عمده تولید کننده فولاد خام دنیا

رتبه کشور های تولید کننده فولاد خام

کشور های تولید کننده فولاد خام

تولید 2013

(میلیون تن)

تولید 2014

(میلیون تن)

تولید 2015 (میلیون تن)

تولید 2016 (میلیون تن)

درصد تغییرات تولید 2016 به 2015

1

چین

822

7/822

5/803

806

3/0

2

ژاپن

6/110

7/110

3/105

8/104

5/0-

3

آمریکا

9/86

3/88

8/79

6/78

4/1-

4

هند

82

3/87

90

5/95

6

5

کره جنوبی

1/66

0/71

0/69

5/68

7/0-

6

روسیه

1/68

5/71

71

5/70

7/0-

7

آلمان

6/42

9/42

43

4/42

4/1-

8

ترکیه

7/34

0/34

4/31

33

5

9

برزیل

2/34

9/33

3/33

6/30

1/8-

10

اوکراین

8/32

2/27

7/22

2/24

6

11

ایتالیا

24

3/24

3/22

5/23

3/5

12

تایوان

3/22

7/23

6/21

5/21

5/0-

13

مکزیک

25/18

1/19

3/18

8/18

7/2

14

ایران

4/15

3/16

2/16

5/17

8

15

فرانسه

7/15

1/16

9/14

5/14

7/2-

-

دنیا

1642

1670

1622

1626

2/0

 

برزیل به علت مشکلات سیاسی و ... در سال 2016 همانطوریکه در جدول شماره 1 دیده میشود حدود 1/8 درصد رشد منفی را که بیشترین رشد منفی تولید کننده های عمده فولاد خام دنیا بود را تجربه کرد.

درسالهای اخیر به طور میانگین سالانه حدود 560 میلیون تن قراضه ذوب و به فولاد تبدیل گردید به عبارت دیگرنسبت وزن مصرف قراضه به وزن فولاد تولیدی جهان در 5 سال اخیرحدود 35 درصد بود.

روند تولید فولاد ترکیه از سال 1992 تا 2012 بجز سال 2009 هرساله نسبت به سال گذشته رشد خوبی را تجربه کرد.مسولین ترکیه تشویق به سرمایه گذاری برای افزایش ظرفیت شدند.

از سال 2012 تا 2016 هر ساله تولید فولاد ترکیه از سال قبل کمتر گردید. به عبارت دیگر تولید فولاد ترکیه که در سال 2012 حدود 9/35 میلیون تن بود در سال 2016 به حدود 33  میلیون تن کاهش یافت. برنامه ریزی غلط گسترش بی حد و حصر ظرفیت تولید فولاد ترکیه از سال 1992 تا 2012 سبب شد که استفاده از ظرفیت های نصب شده تولید فولاد در سال 2015 ترکیه حدود 62 درصد بشود. به عبارت دیگر بعلت سرمایه گذاری بیش ازحد برای گسترش ظرفیت کمی تولید فولاد تا سال 2012 سبب بلا استفاده ماندن 38 درصد از ظرفیتهای موجود تولید فولاد ترکیه در سال 2015 گردید، هزینه تولید یک تن فولاد ترکیه عملا بعلت کاهش ضریب بهره برداری، گرانتر از حد معمول شده است.

 


 

نمودار شماره 1: روند تغییر تولید ماهانه فولاد خام دنیا، چین و جهان بدون چین از سال 2010 تا هفت ماهه اول 2016

 

 

تولید فولاد خام 28 کشور عضو بازار مشترک اروپا در سال 2016حدود 5/3 درصد کمتر از تولید این کشورها در سال 2015 بوده است.


 

نمودار شماره 2: روند تغییر صادرات و واردات فولاد28 کشور عضو بازار مشترک اروپا از سال 2011 تا هفت ماهه اول 2016

 

نمودار شماره 3: روند تغییر تولید ماهانه فولاد خام 28 کشور عضو بازار مشترک اروپا از سال 2011 تا 2016

 

تولید فولاد خام کشورهای عضو CIS در سال 2016 حدود 4/0 درصد بیشتر از تولید این کشورها در سال 2015 بوده است.

تولید فولاد خام کشورهای عضو نفتا، در سال  2016 حدود 8/0 درصد کمتر از تولید این کشورها در سال 2015 بوده است.


 

نمودار شماره 4: روند تغییر ماهانه صادرات و واردات فولاد آمریکا از سال 2011 تا هفت ماهه اول 2016

 

روند تولید فولاد خام آمریکا که در جدول شماره 1 آورده شده است و در نمودار شماره 4 دیده می شود، از سال 2009 تا 2016 عملاً روند کاهشی داشته است. تا سال 2014 آمریکا سومین تولید کننده بزرگ فولاد خام دنیا بود. در سال 2015 هندوستان از سومین تولید کننده بزرگ دنیا به ردیف دومین تولید کننده ارتقا یافته و آمریکا سومین تولید کننده بزرگ دنیا شد. پیش بینی می شود جایگاه 1 تا 5 تولید کنندگان عمده فولاد دنیا، تا سال 2019 تغییر نکند و از این سال هندوستان به جای ژاپن دومین تولید کننده فولاد خام دنیا خواهد بود و رتبه های سوم تا پنجم تولید کنندگان فولاد خام دنیا از سال 2019 به ترتیب، ژاپن، آمریکا و کره جنوبی خواهند بود.

تولید فولاد خام کشورهای آمریکای جنوبی، آفریقا و اقیانوسیه در سال 2016 حدوداً به ترتیب 9/10، 9/5 و 7/0 درصد کمتر از سال 2015 بوده و تولید فولاد کشورهای خاورمیانه حدود 7/6 درصد بیشتر از تولید این کشورها در سال 2015 بوده است.

جمعیت کشورهای قاره آفریقا در 1/1/2016 حدود 2/1 میلیارد نفر بوده است، با وجود اینکه مواد اولیه برای تولید فولاد در این قاره کم نیست، به علت سیاست های استعماری کشورهای بلوک شرق و غرب، متاسفانه وضعیت اجتماعی-اقتصادی کشورهای آفریقایی نسبت به سایر نقاط دنیا عقب افتاده تر باقی مانده است. زیرا سایر کشورها عمدتاً مواد خام معدنی این قاره را با پرداخت مبلغ ناچیزی عملاً غارت می کنند. کل تولید فولاد خام کشورهای آفریقایی در سال 2015 اندکی کمتر از 14 میلیون تن بود. به عبارت دیگر میانگین سرانه تولید این قاره در سال2015 حدود 2/1 کیلوگرم بوده است.

چنانچه کشورهای استعمارگر غربی و شرقی از سیاست استعماری خود در این قاره دست بردارند در سال های آینده، دنیا مواجه با افزایش سریع تولید و مصرف فولاد در قاره آفریقا خواهد بود.

جدول شماره2 روند مصرف ظاهری فولاد خام ایران و دنیا از سال 2006 تا 2015 برحسب کیلوگرم نشان می  دهد.

جدول شماره 2: مصرف ظاهری فولاد خام ازسال 2006 تا2015 برحسب هزار کیلوگرم

2015

2014

2012

2010

2008

2006

کشور ها و مناطق

167491

162486

154224

162457

207353

208289

28کشورعضوبازارمشترک

44578

49253

49488

41444

40896

41520

روسیه

56716

63424

65733

55452

57380

57069

کشورهای عضوcis

156550

170570

153465

131302

154580

182952

آمریکا

42033

40702

35862

30234

29627

23954

قاره آفریقا

20800

21021

21081

21878

16717

15311

ایران

58125

57834

56322

54573

61011

52210

کره جنوبی

700350

740380

687610

612060

465480

493400

چین

89353

86704

77436

69082

56209

49100

هندوستان

67800

72900

68800

67400

83200

83300

ژاپن

1038517

1074459

993132

890485

747718

655799

کل آسیا

1616813

1668122

1554196

1410015

1336531

1246067

جهان

 

جدول شماره3: مصرف ظاهری محصولات فولادی ازسال2006تا2015برحسب هزارتن

 

2015

2014

2012

2010

2008

2006

 کشورها و مناطق

154578

150173

141351

147949

187992

192976

28کشوراروپایی

39429

42998

42793

36745

35467

34918

روسیه

50473

55930

57463

49381

49893

48857

عضوcis

96131

106957

96200

79897

98409

119601

آمریکا

36680

37387

32927

28434

28207

21825

قاره آفریقا

18720

18919

18973

19690

15045

13780

ایران

55800

55521

54069

52390

58572

49832

کره جنوبی

672340

710768

660105

587570

446861

377664

چین

80053

76054

72383

64940

51438

45600

هندوستان

62950

67690

63950

63570

77950

78990

ژاپن

976084

1009346

938077

842818

704232

616997

کل آسیا

1499623

1545178

1443206

1310789

1228836

1145345

جهان

 

 

جدول شماره 4: سرانه مصرف ظاهری فولاد خام ایران و جهان ازسال 2006 تا2015 برحسب کیلوگرم

 

2015

2014

2012

2010

2008

2006

 

6/331

322

2/306

6/323

2/415

440

28 کشور اروپایی

7/310

4/343

4/345

5/289

7/285

7/289

روسیه

6/215

6/241

8/251

5/213

6/221

8/220

کشورهای عضوcis

7/336

7/380

344

2/298

9/362

5/448

آمریکا

12966

12875

11902

42398

30

42515

قاره آفریقا

9/262

269

8/276

6/294

5/230

9/215

ایران

7/1155

1155

3/1135

7/1111

7/1257

9/1089

کره جنوبی

509

6/540

3/507

4/456

9/350

7/299

چین

24869

24351

22341

20455

47

15401

هندوستان

7/535

9/574

1/541

4/529

5/653

2/655

ژاپن

1/266

8/277

7/261

2/239

9/204

4/183

کل آسیا

4/224

1/234

3/223

4/207

4/201

3/192

جهان

 

کشورهای عمده صنعتی دنیا که دارای سرانه مصرف ظاهری فولاد خام زیادی هستند عملاً قسمت عمده فولاد خام خود را به فولادهای کیفی تبدیل و با استفاده از فولادهای کیفی تجهیزات مختلف صنعتی تولید و با صادرات تجهیزات صنعتی عملاً قسمتی از فولاد مصرفی خود را بصورت غیر مستقیم صادر می نمایند. کشورهای کره جنوبی، ژاپن، آلمان و...  قسمت عمده فولاد مصرفی خود را بصورت تجهیزات صنعتی از قبیل اتومبیل، ماشین آلات، کشتی و ... صادر می نماید.

 

 

 

 

جدول 5: صادرات غیر مستقیم فولاد ایران و جهان (بصورت تجهیزات صنعتی ) برحسب هزارتن

 

2014

2013

2011

2009

2007

2005

 کشورها و مناطق

120788

118596

116836

88461

118134

100835

28کشوراروپایی

1929