مونتاژ و بهینه سازی کامل سقف کوره های قوس الکتریکی در فولادهرمزگان

معدن24: برای اولین بار در شرکت فولادهرمزگان مونتاژ و بهیهنه سازی کامل سقف کوره های قوس الکتریکی انجام شد.

به گزارش روابط عمومی فولاد هرمزگان، هیمن چوگلی سرپرست کارگاه تعمیرات فولادهرمزگان ضمن تأیید این خبر گفت: تا پیش از اجرای این پروژه موفقیت آمیز در فولادهرمزگان، سقف کوره با صرف هزینه های قابل توجه و بصورت کامل از شرکت های سازنده تامین می گردید.

وی در خصوص چگونگی اجرای این پروژه افزود: به منظور بهینه سازی سقف کوره و رفع نشتی هایی که در شش ماهه اول سال جاری بالغ بر 65 ساعت توقف به برنامه های تولید فولادسازی تحمیل نمود، تحقیق و بررسی موضوع روی این مساله در دستور کار قرار گرفت.

چوگلی با اشاره به این مطلب که به منظور برطرف نمودن این نشتی ها و بهینه سازی وضعیت موجود، پس از بررسی های لازم در جلسات متعدد، مشکلات شناسایی و مقرر شد، دمای لوله ها به حداقل برسد تا با استفاده از کوتاه کردن مسیر عبور آب در داخل لوله ها و کاهش دمای آب از طریق خنک کاری مناسب آب (اصلاح مسیررینگ آبگرد)را شاهد باشیم همچنین با استفاده از پوشش دهی بر روی لوله ها بدین ترتیب نرخ خوردگی در اثر سایش را کاهش دهیم تا ترک به وجود نیاید و عمر مجموعه افزایش یابد.

سرپرست کارگاه تعمیرات فولادسازی فولادهرمزگان در ادامه به شرح بهینه سازی و اقدامات صورت گرفته پرداخت و در این خصوص افزود: اصلاح مسیر رینگ آبگرد و به حداقل رساندن گردش آب و اتصال آن به لوله های اصلی، پوشش دهی و سخت کاری و رینگ در مقابل سایش، اضافه نمودن شیر ورودی و خروجی جهت رینگ آبگرد جهت تعمیرات اضطرارای در صورت نشتی، سیستم تخلیه آب رینگ جهت کاهش زمان تعمیرات و سیستم شیر اطمینان جهت ایمنی رینگ آبگرد از اهم این اقدامات می باشد.

وی اظهار امیدواری کرد با توجه به این فعالیت ها در آینده توقفات کوره های قوس الکتریکی به حداقل برسد.

چوگلی در خاتمه از همکاری کارگاه ها و تعمیرات ناحیه فولادسازی، دفتر فنی قطعات یدکی، دفتر فنی ناحیه فولادسازی،واحد خرید قطعات یدکی، دفتر فنی تولید کوره های قوس الکتریکی، تعمیرات مرکزی، شرکت بهسازان صنایع خاورمیانه، بازرسی فنی و واحد حمل و نقل صنعتی تشکر و قدردانی کرد.