نخستين مرجع تعیین و اعلام قیمت پایه محصولات معدنی و صنایع معدنی وابسته

پذیرش گهر زمین در فرابورس جدی شد

شرکت گهر زمین که بزرگترین معدن سنگ آهن کشور را با 640 میلیون تن ذخیره در اختیار دارد ، صبح امروز در هیات پذیرش فرابورس برای حضور در بازار سهام مورد بررسی قرار گرفت. گل گهر و معادن و فلزات در این شرکت سهامدار هستند./بورس24