نخستين مرجع تعیین و اعلام قیمت پایه محصولات معدنی و صنایع معدنی وابسته
خبرها در برچسب

جشنواره فولاد

اقتدار ملی را در جشنواره ملی فولاد ایران به نمایش درآوریم

بی تردید مبحث تحریم اقتصادی کشورمان از سوی امریکا را یکی از مهمترین سرفصل های شاخص انقلاب اسلامی ایران می توان تلقی نمود.ابزاری که باندازه تاریخ انقلاب در آن سوژه داریم که آخرین آن عهدشکنی حزب جمهوریخواه امریکا برهبری دونالد ترامپ است که…