نخستين مرجع تعیین و اعلام قیمت پایه محصولات معدنی و صنایع معدنی وابسته
خبرها در برچسب

مس کاتد

قیمت جدید مس در بورس کالا

روز یکشنبه 2 دی ماه، 3000 تن مس کاتد در بورس کالا به قیمت 533944 ریال عرضه و 420 تن از آن معامله شد. با توجه به قیمت 567749 ریالی هفته گذشته این فلز در طی یک هفته 33805 ریال کاهش نشان داده است.

قیمت جدید معامله مس در بازار داخل

روز یکشنبه 11 آذر، 3000 تن مس کاتد در بورس کالا به قیمت 569133 ریال عرضه و 360 تن از آن معامله شد. با توجه به قیمت 543484 ریالی هفته گذشته این فلز در طی یک هفته 25649 ریال افزایش نشان داده است.

سایه رکود بر بازار مس داخلی

روز دوشنبه 5 آذر، 3000 تن مس کاتد در بورس کالا به قیمت 543484 ریال عرضه و معامله شد. با توجه به قیمت 534630 ریالی هفته گذشته این فلز در طی یک هفته 8854ریال افزایش نشان داده است.

قیمت جدید مس در بورس کالا

روز یکشنبه ۲۷ آبان، ۳۰۰۰ تن مس کاتد در بورس کالا به قیمت ۵۳۴۶۳۰ ریال عرضه و ۷۲۰ تن از آن معامله شد. قیمت مس کاتد نسبت به قیمت ۵۱۷۳۳۴ ریالی هفته گذشته ۱۷۲۹۶ ریال افزایش داشته است.

قیمت مس در بورس کالا افتاد

روز دوشنبه ۱۴ آبان، ۲۰۰۰ تن مس کاتد در بورس کالا به قیمت ۵۱۶۱۰۱ ریال عرضه و ۴۲۰ تن از آن معامله شد. قیمت مس کاتد نسبت به قیمت ۶۲۶۱۳۱ ریالی هفته گذشته ۱۱۰۳۰۳ ریال کاهش داشته است.