نخستين مرجع تعیین و اعلام قیمت پایه محصولات معدنی و صنایع معدنی وابسته
خبرها در برچسب

مس کاتد

قیمت جدید مس در بورس کالا

روز یکشنبه ۲۷ آبان، ۳۰۰۰ تن مس کاتد در بورس کالا به قیمت ۵۳۴۶۳۰ ریال عرضه و ۷۲۰ تن از آن معامله شد. قیمت مس کاتد نسبت به قیمت ۵۱۷۳۳۴ ریالی هفته گذشته ۱۷۲۹۶ ریال افزایش داشته است.

قیمت مس در بورس کالا افتاد

روز دوشنبه ۱۴ آبان، ۲۰۰۰ تن مس کاتد در بورس کالا به قیمت ۵۱۶۱۰۱ ریال عرضه و ۴۲۰ تن از آن معامله شد. قیمت مس کاتد نسبت به قیمت ۶۲۶۱۳۱ ریالی هفته گذشته ۱۱۰۳۰۳ ریال کاهش داشته است.

قیمت جدید مس در بورس کالا کشف شد

روز یکشنبه ۱۳ شهریور، ۳۰۰۰ تن مس کاتد در بورس کالا به قیمت ۴۳۱۲۰۴ ریال عرضه و معامله شد. قیمت مس کاتد نسبت به قیمت ۲۷۶۲۷۶ ریالی هفته گذشته ۱۵۴۹۲۸ ریال افزایش داشته است.