نخستين مرجع تعیین و اعلام قیمت پایه محصولات معدنی و صنایع معدنی وابسته

خطای سیاسی رحمانی در معدن

1 586

 

وزرای صنایع و معادن طی دوره های تصدی گری خود با تکیه بر صنعت خودرو به دلیل زود بازده بودند همواره به فضاسازی تبلیغاتی برای تنویر فکار عمومی می پرداختند اما رضا رحمانی نقطه قوت خود را در وزارت صمت بخش معدن قرار داده است و شاید به شعار دوره. وزارتش تبدیل شده است ،البته این موضوع را باید به فال نیک گرفت اما به نظر می رسد این شعار تا حد زیادی پو پو لیستی است چرا که اگر آقای رحمانی با این اوضاع احوال اکتشاف و معادن بخش خصوصی فردا صبح تمام توان مالی و انسانی این وزارت خانه را برای جهش معدن بکار بگیرد شاید ۷تا۱۰سال آینده نتیجه عملکردش را ببیند چراکه بخش معدن یک فرایند دیر بازده و بسیار فنی است /به آقای دکتر رحمانی پیشنهاد می شود برای توسعه حوزه معدن با تفکیک‌ جدی بین سه حوزه اکتشاف ،استخراج و فراوری برای تحقق اهداف سیاسی مرز بندی داشته باشدو توصیه می شود به آخرین حلقه این بخش یعنی فرآوری که زود بازده و ارزش افزوده بالا تری دارد با نگاه صادراتی متمرکز شود و استراتژی
خود را تغییر دهد
بهنود دامغانی.
@madan24_com

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.