نخستين مرجع تعیین و اعلام قیمت پایه محصولات معدنی و صنایع معدنی وابسته

تجزیه تحلیل فنی-اقتصادی تولید فولاد ایران و دنیا در سال 2018 / مقایسه تولید فولاد شش ماهه اول سال 2018 و 2019

0 491

برمبنای آمار جهانی در سال 2018 تقریباً 1808 میلیون تن فولاد خام در دنیا تولید گردید که حدود 79 میلیون تن بیشتر از تولید 1729 میلیون تنی سال 2017 می باشد، به عبارت دیگر میانگین رشد جهانی تولید فولاد خام سال 2018 نسبت به 2017 حدود 4.6 درصد بوده است.

در این سال متالورژها با مصرف حدود 1980میلیون تن مواد آهن دار از جمله 675 میلیون تن قراضه، و کمی بیش از 100 میلیون تن آهن اسفنجی همراه با سنگ آهن برای تولید 1808میلیون تن فولاد خام دردنیا مصرف کرده اند. (4)

تجارت جهانی قراضه آهن در سال 2018 جمعاً حدود 105 میلیون تن بوده است. ترکیه بزرگترین کشور وارد کننده قراضه و امریکا بزرگترین کشور صادر کننده قراضه مواد آهن دار جهان در سال 2018 بوده اند.(2)

پیش بینی می شود تولید فولاد خام چین که در سال 2018 حدود 928.3 میلیون تن بود در سال 2020 به اندکی بیش از یک میلیارد تن برسد. با وجود کاهش حدود 150 میلیون تن از ظرفیت تولید اضافی فولاد چین در بازه سالهای 2016 تا 2018، مازاد ظرفیت تولید فولاد خام چین و سایر کشورهای دنیا در سال 2018 حدود 350 میلیون تن بوده است. (2)

پیش بینی می شود تقاضای جهانی فولاد خام تا سال 2025 بطور میانگین سالانه حدود 1 درصد افزایش یابد. در 10 ساله اخیر تا ابتدای سال 2019 حدود 70 درصد تولید فولاد خام دنیا با استفاده از کوره بلند، تولید آهن خام مذاب و تبدیل آن به فولاد خام در انواع کنورتور (مشابه روش متداول در ذوب آهن اصفهان) تولید گردیده اند. حدود 30 درصد بقیه تولید فولاد خام دنیا با ذوب قراضه، فولاد برگشتی، آهن اسفنجی و … در کوره های قوس الکتریکی تولید شده است. (3 و 4)

درصد تولید فولاد خام ایران و 10 کشور عمده تولید کننده فولاد دنیا در سال 2008 و 2018 در نمودار شماره (1) مقایسه شده است.همانطور که ملاحظه می شود در سال 2008 ایران با تولید 10 میلیون تن فولاد خام، 0.7 درصد کل فولاد خام دنیا را تولید نموده، عملاً نوزدهمین تولید کننده فولاد خام دنیا بود. در سال 2018 با تولید 24.5 میلیون تن، معادل 1.36 درصد کل فولاد خام دنیا را تولید کرده و دهمین تولید کننده فولاد خام جهان بوده است.

خوانندگان محترم برای دریافت متن کامل این گزارش به فایل پیوست مراجعه کنید.

-نهم مهر ماه تجزیه تحلیل فنی-اقتصادی تولید فولاد ایران و دنیا در سال 2018 و شش ماهه اول 2019

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.