جعفر سرقینی در جلسه شورای عالی معادن در تبریز با اشاره به این‌که پارسال ۲۰ میلیارد دلار ارزش تولیدات صنایع معدنی کشور بود، اظهار کرد: از این میزان ۹ میلیارد دلار آن صادر شده و ۱۱ میلیارد دلار آن در داخل کشور مصرف شده است.

وی ادامه داد: تلاش می کنیم با وجود تحریم ها میزان صادرات مواد معدنی تولیدی کشور را به ۱۰ میلیارد دلار برسانیم.

وی با بیان این‌که بخش عمده ای از درآمد نفتی را می توان با معدن به خصوص فرآوری آن به دست آورد، خاطرنشان کرد: معدن با وجود تمام کمی و کاستی ها و عدم توجه هایی که با آن مواجه بوده، امروز جایگاه خوبی دارد و در شرایط تحریم، آمار و ارقام شش ماهه نشان می دهد به صادرات ۱۰ میلیارد دلاری در سال جاری خواهیم رسید.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، سرقینی با اشاره به موضوع خام فروشی معدن نیز گفت: عوارضی برای این امر وضع شده و امروز اگر کسی نخواهد مواد معدنی را فراآوری کند، دیگر صادرات برایش توجیهی نخواهد داشت و مجبور به فراآوری است تا ارزش افزوده آن در داخل کشور باقی بماند.