نخستين مرجع تعیین و اعلام قیمت پایه محصولات معدنی و صنایع معدنی وابسته

یک تصمیم اشتباه در زنجیره فولاد

0 317

کمبود خوراک بزرگترین چالش صنعت فولاد ایران در سال جاری و سالهای آتی است

این موضوع بدلیل صدور مجوزات دستوری طرحهای توسعه جدید خارج از #طرح_جامع_فولاد است که باعث خواهد شد بخشی از منابع مالی کشور که از طریق صندوق توسعه ملی در این طرحها هزینه شده، بلا استفاده بماند

امکان واردات سنگ آهن به منظور مدیریت این چالش وجود دارد، لکن پیاده سازی این سیاست نیازمند خروج دولت از چرخه قیمت گذاری زنجیره فولاد و اجازه حاکمیت مکانیزم بازار است که به منزله جهش 45درصد قیمت سنگ آهن داخلی همراستا با افزایش قیمتهای فولاد در بورس_کالا به سطح قیمتهای جهانی خواهد بود

در ایران 13 طرح تولید اسفنجی به ظرفیت 11 میلیون تن و 16 طرح فولادسازی بزرگ با ظرفیت 19.1 میلیون تن وجود دارد که با بهره برداری از آنها، چالش کمبود خوراک بزرگتر خواهد شد

آهن_اسفنجی ظرفیت در پایان سال گذشته 32.67 میلیون تن بوده که در سال جاری به 36.4 و سال آینده به 37.2 میلیون تن افزایش خواهد یافت

فولاد ظرفیت پایان سال گذشته 33.9 میلیون تن بوده که در سال جاری 39.1 و سال آینده به 43.6 میلیون تن افزایش
می یابد
منبع:کامودیتی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.