نخستين مرجع تعیین و اعلام قیمت پایه محصولات معدنی و صنایع معدنی وابسته

شرکت سرمایه گذاری معادن و فلزات سهام گهر انرژی سیرجان را می فروشد

0 148

شرکت سرمایه گذاری معادن و فلزات، در نظر دارد تمام سهام تحت تملک خود در شرکت گهر انرژی سیرجان به میزان 24.5 درصد را به قیمت تمام شده دفتری 110 میلیارد تومان به شرکت تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه واگذار نماید .
هدف از این کار تجمیع سهام شرکت های فعال در حوزه انرژِی در شرکت فرعی تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه می باشد
درصورت انتقال ان به هر قیمتی غیر از ارزش دفتری ، سود و زیان ان در فرایند تهیه صورت های مالی تلفیقی حذف خواهد شد لذا تصمیم به انتقال ان به قیمت ارزش دفتری می باشد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.