نخستين مرجع تعیین و اعلام قیمت پایه محصولات معدنی و صنایع معدنی وابسته

مجموع صادرات سنگ آهنی غول های معدنی در دسامبر2020 از 100 میلیون تن گذشت

0 107

معدن24: مجموع صادرات سنگ آهن توسط غول های معدنی ریو تینتو، واله، بی اچ پی، فورتسکیو، روی هیل و سالدانها در آخرین ماه 2020 به 108 میلیون تن رسید که البته بالاترین میزان در دو سال اخیر بوده و این میزان صادرات رشد 10.9 درصدی به نسبت ماهانه و 3.9 درصدی به نسبت سالانه داشته است.
با رقم صادراتی 108 میلیون تنی در دسامبر، مجموع صادرات این شرکت های معدنی در سه ماهه چهارم سال به 311 میلیون تن و در کل سال به 1 میلیارد و 184 میلیون تن افزایش یافت که همین مقادیر به ترتیب رشد سالانه ی 2.9 و 2 درصدی داشته است.
این غول های معدنی در ماه دسامبر برای دستیابی به برنامه ی صادراتی سالانه ی خود با تمام ظرفیت تولید سنگ آهنی داشتند که البته نرخ بالای این محصول در روزهای آخر سال موجب ترغیب شدن آنها به این مهم شد. در این میان شرکت های بی اچ پی و فورتسکیو سال صادراتی عالی داشتند اما واله به دلیل وقفه های زیاد عملیاتی به رده ی سوم صادر کنندگان سقوط کرد.
مطابق آمار ارایه شده، میزان صادرات شرکت ریو تینتو 31 میلیون تن، بی اچ پی 24 میلیون تن، واله 26 میلیون تن، فورتسکیو 15 میلیون تن، روی هیل 5 میلیون تن و سالدانها 5 میلیون تن در ماه دسامبر 2020 بوده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.