نخستين مرجع تعیین و اعلام قیمت پایه محصولات معدنی و صنایع معدنی وابسته

تخصیص بودجه تبلیغات و تبریکات سال نو گروه سرمایه گذاری ارزش و شرکت مادکوش به امور خیریه و عام المنفعه بلندمدت

0 98

بنابر شرایط خاص سال 1399 که جامعه جهانی و عمده سازمان ها متاثر از کرونا، با بحرانهای شدید اقتصادی مواجه بوده اند و در ایران نیز بنابر شرایط درونی و بیرونی، این بحران ها شدیدتر و فشار اقتصادی مضاعفی را
بر صنعت و مردم و خانواده ها تحمیل نموده است؛ از این رو  و به شکرانه بهره برداری فاز اول گندله سازی مادکوش که با تلاش مسئولانه و همت پرسنل و حمایت دولتمردان دلسوز از ابتدای سال جاری به انجام رسید، تصمیم بر آن گرفتیم که هزینه های تبلیغات و تبریکات سال نو را که همه ساله به پاس یادبود و قدردانی از سوی این گروه سرمایه گذاری و شرکت های زیرمجموعه به همکاران و طرف های ذینفع ارایه میشد، صرف امور خیریه عام المنفعه زیربنایی جاری و در دست اقدام نماییم.
به این منظور این هزینه ها تاکنون صرف دو مرکز هزینه گردیده است:
1-    تاسیس مرکز بهداشتی درمانی خیریه ارزش واقع منطقه صنعتی غرب بندرعباس به منظور ارایه خدمات بهداشتی و درمانی به کلیه نیروی انسانی شاغل در صنایع غرب بندرعباس و نیز خانوار روستایی مستقر در این ناحیه و همچنین جمعیت شهری بندرعباس
2-    تاسیس، احداث و راهبری هنرستان فنی حرفه ای و کار دانش با مشارکت موسسه خیریه فرهنگی همره افق قریب در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس بندرعباس به منظور مهارت آموزی به جوانان و تربیت نیروهای ماهر مورد نیاز صنایع

امید است با این اقدام بتوانیم در راستای مسئولیت و تعهدات اجتماعی خود قدمی در جهت توسعه خدمات درمانی و بهداشتی و آموزشی در سطح جامعه و افزایش رفاه عمومی و سطح بهداشت و آموزش مردم عزیز ایران برداریم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.