نخستين مرجع تعیین و اعلام قیمت پایه محصولات معدنی و صنایع معدنی وابسته

برخی از محموله های پیشنهادی سنگ آهن بازار روز

0 170

معدن۲۴: برخی از محموله های پیشنهادی سنگ آهن روز به شرح زیر می باشد:

۱۷۰ هزار تن سنگ آهن ۶۱ درصد سی اف آر چین و بازه ی تحویل ۴ تا۱۳ می به نرخ معاملاتی ۱۶۷ دلار در تن

۱۷۰ هزار تن سنگ آهن ۶۲ درصد سی اف ار چین و بازه ی تحویل ۲ تا ۱۱ می به نرخ معاملاتی ۱۷۱ دلار در تن

۱۲۵ هزار تن سنگ آهن ۶۵ درصد سی اف ار چین و بازه ی تحویل ماه می به نرخ معاملاتی ۱۹۶ دلار در تن

۱۷۰ هزار تن سنگ آهن ۶۲ درصد سی اف ار چین و بازه ی تحویل ۲۵ آوریل تا ۱۰ می به نرخ معاملاتی ۱۷۰ دلار در تن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.