نخستين مرجع تعیین و اعلام قیمت پایه محصولات معدنی و صنایع معدنی وابسته

با هدف اطمینان از صلاحیت فنی و توانایی آزمایشگاه:

انجام ممیزی مراقبتی استاندارد ISO/ IEC 17025 در شرکت فولاد آلیاژی ایران

0 111

به منظور اطمینان از تداوم انطباق فعالیت های آزمایشگاه مرکزی شرکت فولاد آلیاژی ایران با الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO/ IEC 17025 ، ممیزی مراقبتی این استاندارد توسط ممیزان شرکت تورکاک ترکیه، انجام شد. هدف این سیستم، اطمینان از صلاحیت فنی و توانایی آزمایشگاه برای ارائه داده های صحیح آزمون است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.