ویژه نامه جامع و تخصصی معدن۲۴ منتشر شد

ویژه نامه الکترونیکی جامع و تخصصی وبسایت تحلیلی-خبری معدن۲۴ در رابطه با گزارش عملکرد شرکت های بخش معدن و صنایع معدنی کشور در سال۱۴۰۰ به همراه هدف گذاری های۱۴۰۱ منتشر شد.